Varan har lagts till i varukorgen
Energikrisen påverkar även fjärrvärmepriset
elledning-fjarrvarme
Kriget mellan Ukraina och Ryssland har lett till ökade bränsle- och energipriser. Till följd av detta har även kostnaderna för produktion av fjärrvärme ökat. Foto: Mostphotos
Priserna på fjärrvärme har varit stabila under flera år med bara små ökningar. Men nu påverkas även fjärrvärmen av den skakiga omvärlden. Energiföretagen beskriver sambandet.

Fjärrvärmebranschen påverkas på flera sätt av den ansträngda situationen i Europas energisystem, menar branschorganisationen Energiföretagen. Kriget mellan Ukraina och Ryssland har lett till ökade priser på bioenergi i hela Europa då exporten från dessa länder har stoppats. Efterfrågan på biobränsle har också ökat kraftigt vilket har drivit upp priserna.

Samtidigt har många sågverk minskat sin produktion av sågade trävaror eftersom byggandet har minskat. Detta innebär att restprodukter från sågverk minskar, som bark och sågspån. Mindre uttag från skogen leder även till mindre tillgång på grot (grenar och toppar) vilket används mycket i fjärrvärmeproduktionen.

Hög inflation och kraftigt höjda elpriser

Den höga inflationen påverkar naturligtvis också fjärrvärmebolagens verksamheter, skriver Energiföretagen. Även ökade drivmedelspriser påverkar bränslepriserna. Fjärrvärmebolag som har avfall i sin produktion har också fått ökade kostnader. Detta beror dels på en höjning av avfallsförbränningsskatten, dels på kraftigt ökat pris på utsläppsrätter.

Gassituationen i Europa påverkar fjärrvärmeproduktionen i södra och västra Sverige då dessa har en viss användning av naturgas och biogas. De kraftigt höjda elpriserna påverkar förstås också fjärrvärmepriserna.

Prisförändringarna varierar stort

Nu har alla fjärrvärmeföretag som är med i Prisdialogen informerat sina kunder om nästa års priser. Enligt Energiföretagen varierar prisförändringarna stort över landet. Detta beror på att alla fjärrvärmeföretag har sina egna lokala förutsättningar som i sin tur ligger till grund för priset. Det handlar bland annat om:

  • Vilka bränsleavtal man har.
  • Hur elpriserna har säkrats upp.
  • Eventuell tillgång till spillvärme.
  • Nätets storlek.
  • Bebyggelsens uppbyggnad.
  • Anläggningens ålder.
  • Vilka investeringar som har genomförts eller behöver genomföras.
  • Om man har elproduktion i sin anläggning.

Enkelt förklarat finns det två principer för prissättning, menar Energiföretagen. Den ena är kostnadsbaserad och beror på företagets kostnader för till exempel bränsle och investeringar. Den andra är marknadsbaserad och bestäms genom alternativpriset.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bygg- och energikris Energi Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial