Varan har lagts till i varukorgen
Det vill branschen att politikerna gör
Bygg- och energikris 13 okt 2022
Fem branschorganisationer ställer krav på regeringen.
Anders Persson, Anders Holmestig, Tanja Rasmusson, Ola Månsson och Eva Rydegran ställer krav på den kommande regeringen. Fotomontage: Tobias Sterner
Oron för vikande bygg- och fastighetskonjunktur i Sverige är stor. Byggkoll har frågat fem branschorganisationer om vilka beslut den nya regeringen bör fatta för att underlätta för branschen att ta sig igenom krisen.

Sverige har ännu inte fått en ny regering. Förhandlingarna fortsätter och som läget ser ut just nu saknas det inte utmaningar för den tillträdande regeringen. Samhällsbyggnadsbranschen står inför tuffa utmaningar i form av hög inflation, stigande energipriser och materialkostnader, höjda räntor och fallande bostadspriser.

Byggkoll har frågat fem olika branschorganisationer vilka politiska beslut de vill att den nya regeringen fattar för att skapa bättre förutsättningar för branschen att klara sig igenom krisen.

Regelförenklingar istället för ökad regelbörda

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna, vill att regeringen fokuserar både på det långsiktiga och det kortsiktiga perspektivet för att underlätta för företagare att driva sin verksamhet vidare.

– I det korta perspektivet handlar det om åtgärder för att ta oss igenom den kortsiktiga energikrisen. Fastighetsägarna har bland annat föreslagit en nationell energisparkampanj, sänkt moms på el och fryst energiskatt på el tillsammans med stöd till företag och hushåll. Ur ett längre perspektiv handlar det om att skapa goda förutsättningar för fortsatta investeringar i bostäder och lokaler för näringsliv. Här har utformning av ränteavdrag för företag stor betydelse men det är också viktigt att inte lägga på ytterligare försvårande regler för fastighetsbranschen, som förslag om ny förköpslag och förvärvslag som lagts fram av den nu avgående regeringen. Här behöver den tillträdande regeringen genomföra regelförenklingar istället för att öka regelbördan för företagen, säger han.

Stöd till energieffektivisering

Installatörsföretagens vd, Ola Månsson, vill se mer stöd till energieffektiviserande åtgärder.

– Vi och våra medlemmar kan genomföra insatser som frigör energi och tillgängliggör kilowattimmar här och nu! Därför föreslår vi att skatteavdraget för grön teknik utvidgas till att omfatta energieffektiviserande åtgärder i hemmet, att rotavdraget höjs från 30 till 50 procent samt att det statliga stödet till energieffektivisering i flerbostadshus återinförs, säger han.

Energiföretagen efterlyser sänkta skatter och mer riktade bidrag.

– Vi vill se avskaffad skatt på avfallsförbränning och bioolja, förenklade tillståndsprocesser och möjlighet att öka elproduktionen i kraftvärmen. För kundernas del är det viktigt att eventuella stödåtgärder verkligen träffar rätt, det vill säga riktas mot dem som behöver stödet bäst, säger Eva Rydegran, pressekreterare, Energiföretagen.

Cementkrisen måste lösas

För att stötta beslutsfattare på alla nivåer har Byggföretagen tagit fram en reformagenda. En sammanställning av reformer inom nio områden och med 39 förslag som behöver genomföras.

– De allra viktigaste uppdragen för en ny regering är att lösa cementkrisen, reformera miljöbalken och säkra en pålitlig, fossilfri energiförsörjning. Då kan byggbranschen jobba på och bidra till långsiktigt hållbar sysselsättning, tillväxt och klimatomställning, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Översyn av utbildningssystemet

På Innovationsföretagen oroas man över kompetensförsörjningen och efterlyser reformer inom utbildningssystemet.

– Bland annat måste den högre utbildningen dimensioneras efter behoven på arbetsmarknaden. I dag utbildas allt för många till yrken med dåliga framtidsutsikter. På kort sikt krävs det att Sverige blir mer attraktivt för globala talanger. De skenande handläggningstiderna för arbetstillstånd måste genast kortas ner, säger Anders Persson, tillförordnad förbundsdirektör, Innovationsföretagen.

Bevaka ämnen i artikeln

Bygg- och energikris Bestämmelser Bostäder Energi Energieffektivisering Hållbarhet Kompetens Lokaler Miljö Utbildning
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter