Varan har lagts till i varukorgen
Branschorganisationerna: Så påverkas sektorn av krisen
Byggkrisen slår hårt mot sektorn.
Tanja Rasmusson, Ola Månsson, Anders Persson, Anders Holmestig och Eva Rydegran från olika organisationer i branschen uttalar sig om krisens påverkan. Foto: Mostphotos och Tobias Sterner (montage)
Företag inom samhällsbyggnadssektorn är oroliga för hur bygg- och energikrisen påverkar dem. Det enligt fem branschorganisationer som Byggkoll har varit i kontakt med.

Kraftigt ökade el- och bränslekostnader, dyrare material och inflationen påverkar och ökar oron i byggbranschen. Byggkoll har varit i kontakt med Byggföretagen, Energiföretagen, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen och Installatörsföretagen för att få deras bild av nuläget och den närmsta framtiden i branschen.

Osäker framtid

Tanja Rasmusson är näringspolitisk chef på Byggföretagen. Hon ser med osäkerhet på framtiden.

− Tillväxten och sysselsättningen bromsar in under 2023. Nästan alla våra medlemsföretag uppger att de påverkas av prisökningar på verksamhetskritiska varor och tjänster. Det är framför allt kostnader för energi och byggmaterial som drar i väg. Framtiden är mer osäker än den varit på flera år. Svensk ekonomi saktar in, vilket kommer att påverka investeringsviljan och antalet påbörjade nybyggnationer negativt, säger hon.

Konkursrisk

Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen, har en liknande syn på den närmsta framtiden. Deras medlemsföretag har fulla orderböcker, men han är osäker på om det kommer fortsätta vara så.

− Efterfrågan på solceller och värmepumpar har ökat, men vi är på väg in i en lågkonjunktur. Vi ser många försenade eller uteblivna leveranser och priserna på material har eskalerat. Allt detta sammantaget gör att vi anar att en konkursvåg är annalkande. 

Slår olika hårt

Eva Rydegran är pressansvarig på Energiföretagen. Hon berättar att deras medlemsföretag har olika upplevelser. Medan några företag inte påverkats alls, upplever andra en väldigt turbulent tid. Men hon påpekar också att energikrisen påverkar branschen i stort.

Även Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna, menar att förutsättningarna ser olika ut i olika företag. Han säger att de ökade kostnaderna tynger samtliga fastigheter, men att det påverkar fastighetsbolagen olika mycket, beroende på deras belåningsgrad, verksamhet och geografiska läge. 

− Efter ett rimligt bra första halvår har oron nu börjat växa hos de flesta. Till stor del handlar detta om möjligheterna att överföra de kraftiga kostnadsökningarna på hyresgästerna. För fastighetsägare med lokaler blir det en fråga om kundernas betalningsförmåga. För fastighetsägare med bostäder kommer frågan att avgöras i förhandlingar med hyresgästföreningen, säger Anders Holmestig.

Kortsiktig kostnadsjakt

Innovationsföretagens tillförordnade förbundsdirektör Anders Persson ser en tydlig inbromsning på efterfrågan hos organisationens medlemsföretag. Han säger att energikrisen har drabbat dem hårt och att de ser dystert på framtiden.

− Det finns en tilltagande oro för minskad efterfrågan och även en oro för en marknadsutveckling där kortsiktighet och kortsiktig kostnadsjakt tar bort fokus från det långsiktigt lönsamma värdeskapandet, med god kvalitet och en hållbar utveckling, säger han.

Även Tanja Rasmusson på Byggföretagen ser en risk i att krisen begränsar möjligheterna att bygga hållbart. Hon är också orolig för att ett eventuellt stopp av kalkbrytningen i Slite kommer att resultera i både produktionstapp och minskad sysselsättning, då tillgången till svensk cement i princip skulle kunna försvinna.

Ökad medvetenhet

Trots de dystra framtidsutsikterna, upplever Ola Månsson att bygg- och energikrisen även har en framsida.

− Medvetenheten inom branschen och samhället gällande nödvändig energieffektivisering har ökat. Frågan är äntligen på agendan. De höga energipriserna har gjort det mycket mer lönsamt att genomföra energibesparande åtgärder, säger han. 

Bevaka ämnen i artikeln

Bygg- och energikris Energi Hållbarhet Produktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter