Varan har lagts till i varukorgen

Nya skyddsrum behöver byggas

Skyddsrumskylt på dörr
Utredningen omfattar de tre områdena skyddsrum, utrymning och inkvartering och civilförsvarsplikt. Den visar på behovet av nya skyddsrum. Foto: Mostphotos
Tillgången till skyddsrum i Sverige är god men behöver förbättras, enligt en statlig utredning. I den har det fysiska skyddet av befolkningen vid händelse av krig setts över.

Den utredning som presenterades till regeringen måndag den 7 november kom fram till att landet har en god tillgång till skyddsrum, men de är ofta otillräckliga och behöver åtgärdas och i vissa fall behöver nya skyddsrum byggas. Behovet räknas ligga mellan 2 500 och 5 000 nya platser i skyddsrum varje år. Det är 25 till 50 nya skyddsrum.

Utredningen visar också att berörda myndigheter behöver ha en plan i händelse av krig. I planen ska exempelvis MSB, länsstyrelserna och samtliga kommuner i landet vara tydligt förberedd för utrymning med efterföljande inkvartering på annan plats.

I Sverige finns i dag 64 000 skyddsrum med plats för 7 miljoner människor.
En statlig beredskapsorganisation bör inrättas för att stärka den kommunala räddningstjänsten. Utredningen trycker också på att civilplikten bör återinföras.

Utredningen har gjorts av sakkunniga från bland annat Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet med före detta rådsdirektören Britt Bohlin som särskild utredare. Den är på 868 sidor och har överlämnats till ministern för civilt försvar, Carl-Oscar Bohlin (Moderaterna).

Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Kris och beredskap Samhällsplanering Bestämmelser
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter