Varan har lagts till i varukorgen
Tips för säkrare lossning på byggen
Arbetsmiljö 10 nov 2022
lossning_byggstallning
Varje år inträffar dödsolyckor på arbetsplatser i samband med att last lossas. Foto: Mickes fotosida/Mostphotos
Det finns en stor risk att olyckor sker med dödlig utgång i samband med lossning eller lastning på byggarbetsplatser. Det finns dock vägledningar och råd för att göra arbetet säkrare.

Mellan 2010 och 2020 inträffade 59 dödsolyckor på arbetsplatser i Sverige i samband med att material skulle lossas eller lastas. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket som tagits fram till rapporten ”Lasta och lossa säkert”. En studie som finansierat av SBUF, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond.

Till rapporten har olyckorna studerats. Den vanligaste orsaken till att en dödsolycka inträffade var att en person blev klämd, näst vanligast var att en person träffades av ett fallande föremål. 33 av de 59 förolyckade personerna var chaufför av transporten.

Studien konstaterar att det kan finnas flera olika orsaker till att en dödsolycka inträffat i samband med lastning eller lossning. Vanligast är att ett arbetssätt utförts felaktigt eller att instruktioner inte följts.

Förslag till förbättringar

I rapporten listas ett antal lösningar som man menar kan minska frekvensen av den typen av olyckor som studerats. Här är fyra av dem.

  • Använd hjullastare med automatisk parkeringsbroms som aktiveras när förare reser sig.
  • Ha utfällbara plattformar på lastbilen där kranförare kan stå. Kranen kan förreglas så att lasten inte rör sig ut över plattformarna. Alternativt använda manöverplatser en bit från fordonet, högt placerade, som ger en överblick över arbetsområdet.
  • Använd mobil lastkaj. Särskilt användbart vid större arbetsplatser. Kan reducera antalet riskfyllda moment.
  • Se till att hjälm används. Rekommendationen är att det är krav på hjälm för den som arbetar uppe på flaket.

En slutsats i rapporten är att upprepade arbetsmoment är en fördel och om fler byggarbetsplatser, kopplat till lastning och lossning, är mer lika varandra kan det reducera risken för olyckor.

Guide till hjälp

Det finns ytterligare guider att ta till hjälp. Branschinitiativet Håll Nollan har flera standarder och guider som kan användas för att få till en säker arbetsmiljö på byggarbetsplatser.

En av dem är Arbetsmiljöguide #5.1-Lossning, som ger stöd och vägledning för att ingen ska skadas vid lossning av leveranser på byggarbetsplatser. Guiden innehåller vägledning vad gäller planering för utformning av byggarbetsplatser som infart, lossningsplats och lossningsbrygga. Det tas också upp hur specifika arbetsuppgifter kan delas ut kopplat till leveranser och kravställning som kan göras av inköparen.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial