Varan har lagts till i varukorgen
Senaste nytt om AMA
AMA 16 nov 2022
kabelforlaggning-i-byggnad
Standarden för kabelförläggning i byggnader har upphävts och AMA-texterna om att följa standarden har tagits bort. Foto: Tobias Sterner
Årets andra AMA-nytt är ute. För alla som jobbar med AMA är det viktigt att hålla sig uppdaterad med framför allt nyheter och ändringar i beskrivningsdelen.

I det senaste numret av AMA-nytt innehåller både informationsdelen och beskrivningsdelen som vanligt en rad intressanta artiklar och nyheter.

Exempelvis tar en artikel i informationsdelen för VVS upp vikten av att kontinuerligt följa upp projekt och få utförda moment och avtalade underlag dokumenterade enligt krav i handlingar. Här kan kapitel Y i AMA VVS & Kyla vara till stor hjälp.

Texterna i kapitel Y innehåller en mängd krav som berör hur VVS-systemens funktion ska kontrolleras och hur resultatet från dessa kontroller ska dokumenteras. Det ger en struktur för beställaren att redan i projekteringen planera för att systemen ska fungera som det är tänkt vid överlämning och vidare till förvaltning.

En vinst med detta är bättre förutsättningar för att VVS-systemen levererar som förväntat redan från start. Andra fördelar är att driftorganisationen får relevanta drift- och underhållsinstruktioner som stöd och att besiktningen går smidigare genom att besiktningsanmärkningarna blir färre.

Ändrad struktur för stegar och rännor

nils-olof-wangstedt Nils-Olof Wångstedt

I AMA EL 22 lanserades en ny struktur för kabelstegar och kabelrännor med omarbetade och delvis nya texter.

I AMA-nytts informationsdel belyser en artikel orsaken till den här förändringen. Artikeln går även in på andra viktiga aspekter som ska beaktas när en kanalisationsanläggning planeras, bland annat när man också behöver förlägga fastighetsnät.

– I projekteringsarbetet behöver alla förutsättningar utredas innan man väljer typ av kanalisation.  Huvudstråk behöver tas fram i ett tidigt skede samt antal och typ av kablar som ska förläggas behöver uppskattas, säger Nils-Olof Wångstedt, huvudutredare AMA EL, Svensk Byggtjänst.

Där det både förekommer elkablar och kommunikationskablar, till exempel för fastighetsnät, behöver de separeras för att undvika störningar.

Utförande av fastighetsnät

per-andersson Per Andersson

I en annan artikel berörs just vilka krav som ställs för att utforma ett fastighetsnät enligt standard.

– Det är ett komplext ämne som kräver en del av den som ska köpa upp det, installera det och sedan bruka det, säger Per Andersson, huvudutredare AMA EL, Svensk Byggtjänst.

– Till exempel kan armaturer för belysning, bokningstavlor för konferensrum samt kameror för övervakning anslutas med en kabel som rymmer både kommunikation och strömförsörjning. Det öppnar upp för en effektiv installation med stor flexibilitet och många möjligheter, säger han.

Upphävd standard om kabelförläggning

Standarden för kabelförläggning i byggnader, SS 4241438, upphävdes första juni i år och det finns inte någon utpekad ersättare till den. I AMA EL 22 finns det bland annat krav på att följa standardens fordringar gällande böjningsradien för vissa kablar samt böjningsradien för elinstallationsrör som är avsedda att rymma kraftkablar.

I AMA-nytts beskrivningsdel föreslås nu att AMA-texten om att följa standarden tas bort. I stället uppmanas beskrivningsförfattaren ange vilka krav som ska gälla i projektet.

Värt att notera är att detta nummer av beskrivningsdelen är det sista som uppdaterar AMA Anläggning 20, så det kan vara värt att spara det.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering Elinstallation
Fackområden

Anläggning El & Tele VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial