Varan har lagts till i varukorgen
Sänk inte temperaturen för mycket på arbetsplatsen
Arbetsmiljö 1 nov 2022
Kallt kontor, person med filt omkring sig vid sin dator.
På arbetsplatser där personer rör sig mer kan lägre temperaturer tillåtas. Foto: Mostphotos
Råd om att se över arbetsplatsernas energiförbrukning kommer i samband med att energipriserna ökar. Men enligt Arbetsmiljöverkets regler bör inte temperaturen på kontor, skolor och liknande arbetsplatser vara lägre än 20 grader.

Även om det finns individuella skillnader påverkar temperaturen på våra arbetsplatser vårt välbefinnande, koncentration och arbetsförmåga.

Uppmanas inventera besparingsåtgärder

I september gav regeringen 198 statliga myndigheter i uppdrag att vidta samt redovisa möjliga och lämpliga energibesparingsåtgärder med anledning av de höga energipriserna. Det är upp till varje myndighet att inventera vilka energibesparingsåtgärder som är möjliga och lämpliga.

Effekt av en grads sänkning

Att sänka inomhustemperaturen med 1 grad beräknas till exempel sänka kostnaden för uppvärmning med cirka fem procent.

– För till exempel kontor och skolor rekommenderas temperaturer på 20 – 24 grader vintertid. Om temperaturen varaktigt, det vill säga i någon vecka, underskrider 20 grader ska arbetsgivaren se över värmesystemet, för att se om något kan göras för att höja temperaturen, säger Fredrik Haux, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, på deras hemsida.

På arbetsplatser där personer rör sig mer kan lägre temperaturer tillåtas. Vissa verksamheter kräver att temperaturen är lägre, till exempel inom livsmedelsindustrin. Men då används kläder som är anpassade för den verksamheten.

Anpassa temperatur till typen av arbete

I avsnittet ”Temperatur och klimat”, paragraf 124, i föreskriften ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2020:1), skriver Arbetsmiljöverket att arbetsplatsens temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bygg- och energikris Energieffektivisering Elproduktion
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial