Varan har lagts till i varukorgen

Möjligt att minska elkostnader i kyl- och fryslager

livsmedelslager
Ett nytt projekt visar att det finns ett stort intresse för energifrågor i kyl- och fryslager för livsmedel. Foto: Bartlomiej Magierowski/Mostphotos
Kyl- och fryslager har en relativt stor termisk tröghet. Det kan därför vara möjligt att stänga ner kylmaskiner under korta stunder och minska elkostnader. Det visar en förstudie inom Relivs.

Nätverket Relivs, Resurseffektiv livsmedelshantering, är sedan 2019 ett fördjupningsområde inom Belok. Sedan tidigare har nätverket fokuserat på livsmedelsbutiker och storkök men eftersom kyl- och fryslager också är energiintensiva verksamheter som hanterar livsmedel har en förstudie inom området genomförts.

Syftet med studien var bland annat att samla och sprida kunskap om energifrågor i kyl- och fryslager. Dessutom skulle de viktigaste aktörerna identifieras och potentialen för energieffektivisering utforskas.

Energiintensiteten skiljer sig stort

En litteraturstudie och intervjuer med erfarenheter från 28 olika personer inom området har genomförts. Enligt förstudien finns det för många osäkerheter för att kunna beräkna total nationell energianvändning och energieffektiviseringspotential för kyl- och fryslager. Detta eftersom energiintensiteten skiljer sig stort beroende på verksamheternas andel kyl-, frys- och torrlager. Med en mer riktad insats skulle detta dock kunna utredas vidare.

Avlasta och balansera elsystemet

Eftersom kyl- och fryslager är välisolerade och ofta innehåller stora mängder kylda varor är den termiska trögheten relativt stor i lagren. Detta gör det möjligt att under korta stunder stänga av eller varva ner kylmaskiner. Med dagens elpriser som i vissa stunder är mycket höga, kan det minska elkostnader.

Det kan även hjälpa till att avlasta och balansera elsystemet vilket kan ge ekonomiska ersättningar.

Den 10 november kommer resultatet av förstudien att presenteras på en digital Relivsträff. Därefter kommer en workshop att hållas om hur resultatet kan tas vidare. Bland annat med avseende på möjligheterna att leverera stödtjänster till elnätet i form av frekvensreglering.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Kyla Lokaler
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter