Varan har lagts till i varukorgen
Miljöbyggnad iDrift 2.0 lanseras
Miljö 9 nov 2022
Miljöbyggnad iDrift 2.0
Miljöbyggnad iDrift är ett certifieringsverktyg. Foto: SGBC
Organisationen Sweden Green Building Council har uppdaterat certifieringen Miljöbyggnad iDrift. Det är ett verktyg för att se över och förbättra byggnader i drift.

Miljöbyggnad iDrift har sitt ursprung i certifieringssystemet för byggnader, Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader i drift.

Systemet är ett verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av befintliga byggnader.

Miljökraven för byggnader ökar och dagens förvaltare är viktiga nyckelspelare i att framtidssäkra det befintliga fastighetsbeståndet. SGBC:s egenutvecklade system Miljöbyggnad iDrift lanserades 2020 som ett svar på ökat intresse för att mäta, effektivisera och verifiera hållbarhetsarbetet i befintliga byggnader.

Förenklad struktur

− Klimatomställningen är vår tids största fråga och en av utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa just det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av Sveriges byggnader förväntas stå kvar år 2050, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC, i ett pressmeddelande.

lotta_werner_flyborg Lotta Werner Flyborg. Foto: SGBC

Hon menar att SGBC nu ser ett ökat intresse för Miljöbyggnad iDrift. Det är en positiv utveckling då dessa opartiska granskningar verifierar att hållbarhetsarbetet faktiskt uppfyller miljökraven.

SGBC utvecklar sina verktyg i takt med omvärlden och syftet med uppdateringen var bland annat att linjera certifieringssystemet med EU-taxonomin samt att förenkla strukturen.

OM Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden:

  1. Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.
  2. Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
  3. Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
  4. Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
  5. Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.
Källa: SGBC
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö Energieffektivisering Hållbarhet Innemiljö Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift omfattar fem områden:

  1. Inomhusmiljö – omfattar brukarnas direkta upplevelser av komfort.
  2. Hälsa – avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
  3. Klimatpåverkan – avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
  4. Resurser – avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
  5. Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.
Källa: SGBC
Fördjupningsmaterial