Varan har lagts till i varukorgen
HD-dom om avgift vid ändrad lokalanvändning
Juridik 3 nov 2022
hogsta-domstolen
Högsta domstolen meddelade sin dom i det aktuella målet den 21 oktober 2022. Foto: Mostphotos
Ett bolag fick bygglov för ändrad användning av en fastighet och betalade en planavgift. Nu har Högsta domstolen prövat om kommunen tillämpade rätt taxa vid avgiftsdebiteringen.
När en byggnadsnämnd beviljar bygglov får den ta ut en planavgift för att täcka kostnader som behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner. I det fall som Högsta domstolen har prövat bestämdes avgiften enligt den taxa som gällde när bygglovet beviljades.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter