Varan har lagts till i varukorgen
Här vässas arbetet för sund konkurrens
Hållbarhet 8 nov 2022
Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.
Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst, leder den nya satsningen Etikforum. Foto: Tobias Sterner
Att uppnå en sund och etisk samhällsbyggnadsbransch utan fusk, mutor och korruption är akut och prioriterat. Etikforum är ett nytt initiativ för att sprida kunskap och samla goda exempel.

Det är svårt för de företag som vill vara schyssta att konkurrera med de som inte är det. Att arbeta för rättvisa villkor i branschen är därför en mycket viktig fråga för aktörer i alla storlekar, från de minsta företagen till de största koncernerna.

– Etik är en övergripande fråga som ytterst handlar om vår branschs hållbarhet och överlevnad, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef på Svensk Byggtjänst.

Hon leder nya Etikforum som är en del av Svensk Byggtjänsts verksamhet. Genom proaktiva satsningar vill Etikforum bidra till arbetet mot mutor och korruption, för sund konkurrens, mångfald och säker arbetsmiljö. Forumet ska hjälpa till att sprida kunskap och goda exempel för att inspirera och bidra till förändring. 

En styrgrupp med representanter för företagets ägare är knutna till Etikforum. Till forumet kommer även att höra en referensgrupp med personer som arbetar mer operativt med etikfrågor i samhällsbyggnadssektorn. Etikforum ersätter tidigare Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd.

Samlad information efterfrågas

Idag tycker många aktörer att det är svårt att hitta samlad information om etiska frågor.

− Det första steget i kunskapsspridningen blir därför att skapa en hemsida där vi löpande samlar sektorns etiska initiativ och goda exempel på ett ställe. Undrar man något kring etiska frågor i sektorn då ska man hitta det där, säger Maria Hernroth.

Hon menar att behovet av samordning också framkom tydligt i Svensk Byggtjänsts rapport ”863 röster om hållbarhet” från 2022.

Hon menar också att det ofta handlar mer om att inspirera till förändringar än om att ge pekpinnar. Målsättningen är att inte jobba dömande, skuldbeläggande och jaga fel. I stället är det fokus på kunskap och samverkan.

− De allra flesta vill göra rätt och vi behöver lära oss av varandra genom goda exempel. De kunskapshöjande åtgärderna är viktiga för att täppa till kunskapsluckorna. Det är ju ytterst få människor som vill bete sig oetiskt eller vill göra fel, men det är lätt att trampa fel om man inte vet vad som gäller.  

Gratis utbildning ges

− En annan viktig del i satsningen är att vi också erbjuder en kostnadsfri e-utbildning i etik. Utbildningen blir gratis och tillgänglig för alla.

Utbildningen kommer att finnas på både svenska och engelska eftersom sektorn blir allt mer internationell.

Överenskommelse ska synas

En grundbult i verksamheten kommer vara ÖMK, Överenskommelse mot Mutor och Korruption, som tagits fram av branschorganisationer och de största bolagen i sektorn.

ÖMK undertecknades 2015 i syfte att säkerställa ett gemensamt synsätt och ett etiskt förhållningssätt mellan beställare och leverantörer. I samband med startskottet för Etikforum tar Svensk Byggtjänst över förvaltningen av avtalet.

− Vi ska göra en ordentlig översyn av ÖMK och de etiska riktlinjerna, säger Maria Hernroth.

Krav från investerare

Ett exempel på ytterligare en viktig fråga är att många investerare, banker och försäkringsbolag ställer krav på social hållbarhet. Detta samtidigt som byggaktörer inte rankar frågorna lika högt. 

Maria Hernroth menar att Etikforum även här kommer att fylla en viktig funktion. Det finns potential för att se till att fler aktörer får kunskap och inser att de etiska frågorna är betydelsefulla för branschens överlevnad och de enskilda bolagen.

FAKTA Styrgruppen till Etikforum

 • Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige
 • Anders Persson tf förbundsdirektör Innovationsföretagen
 • Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna
 • Britta Permats, vd Svensk Ventilation
 • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
 • Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
 • Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
 • Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen
 • Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Samverkan
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Styrgruppen till Etikforum

 • Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige
 • Anders Persson tf förbundsdirektör Innovationsföretagen
 • Anna Ryberg Ågren, vd Byggmaterialindustrierna
 • Britta Permats, vd Svensk Ventilation
 • Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
 • Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
 • Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
 • Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen
 • Tommy Lenberg, vd Byggherrarna.