Varan har lagts till i varukorgen

Allt sämre friktion på vägbeläggningar

Forskning 29 nov 2022
bilar-pa-motorvag-i-stockholm
Det är på ett antal högtrafikerade vägar i Stockholm som mätningar visar att friktionen minskat betydligt. Foto: Martin of Sweden/Mostphotos
Vägarna har blivit mer polerade än vad som tidigare trotts. En ny förstudie visar på flera orsaker till det.

Bakgrunden till studien är att flera avåkningar i Stockholm inträffade på högtrafikerade vägar. På platserna visade det sig att beläggningen hade låg friktion. Detta uppstår genom polering av vägen, då däcken sommartid gör vägbanan mer slät. Vinterdäck med dubbar har sedan på vintern motverkat den effekten genom att rugga upp vägen och höja friktionen. 

Den effekten verkar dock på en del ställen helt ha försvunnit eller minskat kraftigt. I förstudien har flera friktionsmätningar gjorts på vägar i Stockholmsområdet och friktionen var betydligt mindre än förväntat. Detta gäller främst för slitlagerbeläggningar med högkvalitativt stenmaterial på högtrafikerade vägar.

Orsaken till att friktionen minskat är flera:

  • Nya dubbdäck har mindre aggressiva dubb, vilket minskar uppruggningen med 20 procent.
  • Andelen fordon med dubbdäck minskar. 
  • Fler fordon har friktionsdäck, vilket ökar poleringen under vintermånaderna.
  • Fordonen är tyngre och starkare.

Använda annat stenmaterial

Om några år kommer det bli krav på dubbdäck som orsakar ännu mindre slitage. Det kan leda till ännu sämre uppruggning av vägbeläggningen. Här finns en möjlighet att göra om kraven som idag ställs på beläggningar, menar rapportförfattarna. Om nya dubbdäck minskar slitaget ytterligare på vägen kan stenmaterial av lägre kvalitet användas. 

Dock behövs nya metoder för att utvärdera lämpliga stenmaterial. Det på grund av att poleringen samtidigt kan öka av vägarna.

Förstudien är gjord av Henrik Bjurström, forskare på VTI, och Roger Nilsson, specialist i vägteknik på Skanska. Studien har finansierats av Trafikverket och Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial