Varan har lagts till i varukorgen

Säkerheten i dammar ses över på grund av klimathotet

Infrastruktur 14 mar 2022
damm_sakerhet_sverige
Svenska dammars säkerhet kan påverkas av klimatförändringarna. Foto: Magnus Binnerstam/Mostphotos
Svenska kraftnät ska utreda hur klimatförändringarna kan påverka svenska dammar. Fokus är på hur säkerheten kan påverkas.

Arbetet görs på uppdrag av regeringen. Klimatförändringarna kommer att innebära större risk för värmeböljor, kraftiga regn och översvämningar, större mängder snö och is eller ras och skred. Något som bedöms kunna påverka svenska dammar mer än idag.

– Klimatförändringarna kan komma att påverka säkerheten för ett stort antal svenska dammar. Det kommer att ta lång tid att anpassa dammarna utifrån framtida behov och därför är det viktigt att vi börjar i tid, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S) i ett pressmeddelande.

Tillsammans med SMHI och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska klimatförändringarnas påverkan på dammsäkerheten analyseras. Arbetet ska göras tillsammans med vattenkraftsbranschen och andra relevanta aktörer.

Svenska kraftnät får också i uppdrag att utreda och beskriva hur den nationella strategin för klimatanpassning och dess principer bör användas inom dammsäkerhetsområdet.

Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter