Varan har lagts till i varukorgen
Så skrivs bra avtal med Migrationsverket
Kris och beredskap 8 mar 2022
50706399-shelter-protection-and-insurance
I och med kriget i Ukraina kan det återigen bli aktuellt för bostadsföretag att bistå med boende till asylsökande. Foto: Mostphotos
Många kommuner och bostadsföretag vill hjälpa de flyktingar som nu kommer till Sverige från Ukraina. Chefsjuristen Lars Matton på Sveriges Allmännytta tipsar om hur hyresavtalen bäst kan utformas.

Sveriges Allmännyttas medlemsföretag har sedan lång tid bistått Migrationsverket med lägenheter till asylsökande när det varit aktuellt. Senast detta hände i en större omfattning var i samband med kriget i Syrien och de stora flyktingströmmarna under hösten 2015.

Aktuellt igen med uthyrning

Nu tvingas människor åter på flykt igen. Än så länge finns flyktingarna främst i Ukrainas närområde, men i svenska kommuner och företag finns en vilja att hjälpa till. Detta innebär att frågan om uthyrning av lägenheter till Migrationsverket får förnyad aktualitet.

Sveriges Allmännytta har tagit fram rekommendationer kring hur avtal med Migrationsverket kan utformas.

– Vi anser att blockhyresavtal är en lämplig form för uthyrning till Migrationsverket. Det ger en bra balans mellan parterna och minskar risken för tvister om skador på lägenheterna, säger Lars Matton, chefsjurist på Sveriges Allmännytta på organisationens hemsida.

Blockuthyrning innebär att en fastighetsägare hyr ut minst tre lägenheter i ett eller flera bostadshus till en hyresgäst som sedan i sin tur hyr ut lägenheterna i andra hand.

Hyreslagens tvingande regler

För vanliga bostadshyresavtal innehåller hyreslagen tvingande regler av konsumentskyddskaraktär. Hyreslagens regler passar här mindre bra när två likvärdiga parter, som i det här fallet ett bostadsföretag och Migrationsverket, träffar avtal med varandra. Det finns skäl att uppnå en bra balans mellan parternas åtaganden.

Blockhyresavtal erbjuder möjlighet till en sådan balans, framhåller Lars Matton. Dessutom innehåller modellen en förutsägbarhet om vilka rättigheter och skyldigheter vardera part har under avtalstiden och när lägenheterna sedan ska återlämnas till bostadsbolaget.

På detta sätt kan bostadsbolagen, kommunerna och Migrationsverket undvika många onödiga tvister om till exempel återställningskostnader och ansvar för skador, menar Sveriges Allmännytta.

Fördjupningsmaterial

OM rekommendationer kring avtal och uthyrning av lägenheter till Migrationsverket.

I materialet om uthyrning av lägenheter finns en mer detaljerad beskrivning av förutsättningar och regler för blockhyresavtal.

Här finns också rekommendationer för hyresavtalsmall samt förslag till bilaga med lämpliga avtalsklausuler.

Källa: Sveriges Allmännytta.
Bevaka ämnen i artikeln

Kris och beredskap Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM rekommendationer kring avtal och uthyrning av lägenheter till Migrationsverket.

I materialet om uthyrning av lägenheter finns en mer detaljerad beskrivning av förutsättningar och regler för blockhyresavtal.

Här finns också rekommendationer för hyresavtalsmall samt förslag till bilaga med lämpliga avtalsklausuler.

Källa: Sveriges Allmännytta.