Varan har lagts till i varukorgen
Optimerad ventilation sparar energi i butik
Ventilation 24 mar 2022
livsmedelsbutik
Fler åtgärder än dörrar på kyldiskarna kan spara energi i butiker visar en ny rapport. Foto: Mostphotos
Det går att spara energi i livsmedelsbutiker genom att optimera ventilationssystemet. I en förstudie beskrivs möjligheterna och det utvecklingsbehov som har identifierats.

Energianvändningen i livsmedelsbutiker är generellt hög. Framför allt används mycket el för livsmedelskyla och belysning. Men ventilation och uppvärmning kan också stå för en betydande del av energianvändningen. Det finns flera energieffektiviserande åtgärder som kan genomföras i livsmedelsbutiker. Tidigare studier har fokuserat på installation av dörrar och lock på kylar och frysar, värmeåtervinning från kylsystemet samt återluft.

Men det finns exempel på åtgärder kopplat till ventilationen som också kan minska energianvändningen. Det är enligt rapporten ”Ventilation i livsmedelsbutiker” exempelvis optimering av drifttider, behovsstyrning samt minskat luftflöde genom entréer.

Erfarenheter av problem

Rapporten redovisar en förstudie inom Relivs, Resurseffektiv livsmedelshantering, som syftar till att öka kunskapen om ventilation i livsmedelsbutiker ur ett energi- och inomhusmiljöperspektiv. I förstudien har regelverk och riktlinjer gåtts igenom och erfarenheter har samlats in genom kontakt med butiksägare, fastighetsägare, leverantörer, OVK-kontrollanter och projektörer.

Rapportförfattarna konstaterar att den tillgängliga informationen om ventilation i livsmedelsbutiker är begränsad. När det gäller erfarenheter av problem lyfts främst förekomst av höga temperaturer. Men problem med drag, hög fukthalt och kondensbildning samt låga temperaturer tas också upp.

Eftersatt underhåll

I projektet har även synpunkter inkommit om att eftersatt underhåll kan ha en stor negativ inverkan på inneklimat och energianvändning.

Inom förstudien har ett utvecklingsbehov identifierats och man föreslår fortsatt arbete inom tre områden:

  • kunskapshöjning hos fastighetsägare och butiksägare
  • granskning och eventuell utveckling av vägledning vid projektering
  • projekt för ökade kunskaper kring effekten av olika ventilationslösningar.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Energi Energieffektivisering Hållbarhet Innemiljö Lokaler Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial