Varan har lagts till i varukorgen
Läget för energigemenskaper
Energi 17 mar 2022
hammarby-sjostad
I en förstudie har det aktuella läget för energigemenskaper undersökts. Foto: Roland Lundgren/Mostphotos
Det finns ett intresse för energigemenskaper i Sverige och en grunduppfattning om dess möjligheter och hinder. Det visar ett antal intervjuer med olika nyckelaktörer.

Projektet ”Energigemenskaper” har genomförts inom Belok, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler. I projektet har intervjuer med 17 olika nyckelaktörer utförts för att fånga upp tankar, åsikter, erfarenheter, hinder och lösningar för möjligheter till energigemenskaper i Sverige. I en förstudie redovisas resultatet.

Pilotprojekt för att testa tekniker

Enligt förstudien är det viktigt att beakta energi- och nätbolagens perspektiv då de har en stor och viktig samhällsroll samt ett fokus på systemnyttan. Rapportförfattarna spekulerar inte i tillvägagångssätt för att få till stånd fler energigemenskaper men de anser att det vore intressant med ett mindre pilotprojekt där olika tekniker och metoder testas.

I förstudien fastslår man även att energieffektivisering bör vara ett naturligt och viktigt steg vid bildande av energigemenskaper.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial