Varan har lagts till i varukorgen

Forumet där branschen ska förändra byggregler

Bestämmelser 8 mar 2022
Mårten Nilsson
Mårten Lindström och Samhällsbyggandets regelforum ska samla branschen till att gemensamt utveckla byggreglerna. Foto: Viktor Ginner/Tobias Sterner
Samhällsbyggandets regelforum står i startgroparna. Nu ska fler kunna påverka regelverkens framtid. ”Branschen behöver förbereda sig ” säger projektledaren Mårten Lindström.

Boverkets byggregler, BBR, och konstruktionsreglerna, EKS, har justerats en hel del under åren. Mestadels har det dock handlat om att lappa och laga snarare än att göra några grundläggande förändringar. Nu väntar dock något helt nytt.

Den nya regelmodell som Boverket presenterade 2019 utgör ett relativt omvälvande skifte. Kort sammanfattat ska tillämpningsföreskrifterna göras om med målet att ha färre regler där bestämmelser formuleras som funktionskrav och bara i form av bindande föreskrifter.

Standarder och branschregler

Allmänna råd och hänvisningar till olika myndigheters och organisationers riktlinjer tas bort, vilket i sin tur gör att standarder och branschregler blir allt viktigare. Däremot påverkas inte de grundläggande kravnivåerna.

Det ska vara ett bra samarbete medan utvecklingen pågår i stället för toppstyrning.

De kommande förändringarna är en av anledningarna till att Samhällsbyggandets regelforum har instiftats. Organisationen är tänkt som en gemensam plattform där sektorn ska vara med och utveckla regelverken mot en effektivare och mer innovativ byggprocess.

Ett utökat ansvar

Samtidigt innebär detta utökat ansvar för branschen, menar Mårten Lindström som är projektledare för Samhällsbyggandets regelforum.

– Jag tror att representanter från alla delar av sektorn nu måste engagera sig på ett sätt som gör att regelverken blir bättre och mer anpassade efter hur de ska fungera i praktiken. Det ska vara ett bra samarbete medan utvecklingen pågår i stället för toppstyrning från en myndighet, säger Mårten Lindström.

Han hoppas nu kunna väcka intresse för de förändringar som är på gång. Dels eftersom det finns en möjlighet att påverka bestämmelserna framöver, dels för att omställningen kräver planering.

– Branschen måste börja förbereda sig för detta och då tänker jag på hela kedjan av projekterande, utförande och förvaltande aktörer. Antagligen kommer det att behövas utbildningsinsatser, vägledningar och handböcker för att få med alla på tåget.

Ska minska ryckighet

Mårten Lindström hoppas också att det ska bli tydligt att de regeländringar som diskuteras varken handlar om skärpta eller lättade krav. Däremot ska förenklingar och färre regler ge ökad kontinuitet och mindre ryckighet.

– Många myndigheter skapar regelverk som samhällsbyggnadssektorn är beroende av. Min förhoppning är att vi ska kunna bidra till en bättre koordinering av de här reglerna både i produktion och förvaltning.

De senaste åren har det kommit en rad initiativ för att modernisera byggreglerna. Än så länge med måttlig framgång. Mårten Lindström tror dock att Samhällsbyggandets regelforum har goda chanser att göra skillnad eftersom det kräver delaktighet från branschen.

Vill du veta mer om Mårten Lindström och hans engagemang kring byggreglerna? Läs i så fall det nya numret av Byggkoll magasin som kommer i mars.

OM Samhällsbyggandets regelforum

  • Plattform som samordnas av IQ Samhällsbyggnad och byggs upp successivt genom en styrgrupp bestående av medlemmar från de initiativtagande organisationerna.
  • Förutom IQ Samhällsbyggnad ingår Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trä- och Möbelföretagen.
  • Genom en bred förankring i hela sektorn ska utvecklingen av regler och standarder bidra till ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande, som också säkerställer långsiktig hållbarhet och uppfyllande av samhällets övergripande krav.
Källa: IQ Samhällsbyggnad
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Hållbarhet Konstruktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Samhällsbyggandets regelforum

  • Plattform som samordnas av IQ Samhällsbyggnad och byggs upp successivt genom en styrgrupp bestående av medlemmar från de initiativtagande organisationerna.
  • Förutom IQ Samhällsbyggnad ingår Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trä- och Möbelföretagen.
  • Genom en bred förankring i hela sektorn ska utvecklingen av regler och standarder bidra till ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande, som också säkerställer långsiktig hållbarhet och uppfyllande av samhällets övergripande krav.
Källa: IQ Samhällsbyggnad
Fördjupningsmaterial