Varan har lagts till i varukorgen
Föreslår lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar
Bestämmelser 22 mar 2022
hus_vid_sjo_jamtland
De nya reglerna för strandskydd och dess effekter ska utvärderas uppger regeringen. Foto: Bertil Bernhardsson/Mostphotos
Reglerna för strandskyddet görs om. Regeringen har lämnat flera förslag till riksdagen. Ett är att minska strandskyddsområdet vid mindre sjöar.

I december 2020 skrev Byggkoll om regeringens betänkande med förslag för hur strandskyddet delvis kunde ändras. Efter att ha varit på remiss har regeringen nu presenterat en proposition med hur de vill ändra strandskyddet.

– Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som vi skärper strandskyddet i tätbebyggda områden där många vill bygga, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S) i ett pressmeddelande.

I sina förslag, som nu ska skickas till riksdagen för omröstning, finns det lättnader för att bygga strandnära i gles- och landsbygd samt i mindre tätorter. Regeringen vill därför införa något som kallas för strandnära utvecklingsområden.

Lättnader vid mindre sjöar

I dagens regelverk är det fastslaget att inga nya byggnader får uppföras inom ett strandskyddsområde. Idag är gränsen 100 meter från stranden. Regeringen vill i sitt förslag minska strandskyddsområdet till 25 meter vid små insjöar och smala vattendrag.

Det ska även bli lättare att få dispens eller upphäva det återstående strandskyddet vid små sjöar och smala vattendrag om inte länsstyrelsen beslutat om utvidgat skyddsområde vid platsen.

Regeringen vill även att det i framtiden ska bli möjligt att införa regler som gör att strandskydd inte gäller vid mindre insjöar eller vattendrag som anlagts eller restaurerats i vissa syften. Till exempel för klimatanpassningsåtgärder.

Stärker skyddet i tätbefolkade områden

I vissa områden vill man dock att strandskyddet stärks. Det gäller områden med särskild betydelse för djur- och växtlivet. Samt där det finns ett högt tryck av bebyggelse eller en hög efterfrågan på mark för fritidshus.

Förslagen bygget på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Lagändringarna är tänkt att träda i kraft 1 juli 2022.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial