Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
EU:s taxonomikrav har utvärderats mot svenska lagar
Juridik 3 mar
taxonomi
Hur taxonomins olika kriterier täcks av gällande lagar, regelverk, certifieringssystem eller standarder har analyserats. Foto: Mostphotos, Byggföretagen
EU:s taxonomikrav har utvärderats mot svenska lagar och standarder. Byggföretagen har tillsammans med Fastighetsägarna analyserat hur taxonomiregelverket om klimatanpassning ska tolkas.
Rapporten om hur taxonomiregelverket ska tolkas har tagits fram av Tyréns på uppdrag av Byggföretagen och Fastighetsägarna.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Så fungerar EU:s taxonomi

  • EU:s taxonomi är ett ramverk för redovisning som syftar till att få företag och investerare att bli mer koldioxidsnåla och resurseffektiva. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål.
  • Taxonomin ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
  • Taxonomiförordningen trädde i kraft i juli 2020 och ska genomföras stegvis och tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023.
  • Från och med 2021 är det lagkrav för alla företag som omfattas av EU direktivet för hållbarhetsredovisning, NFRD, att redovisa enligt den nya EU-taxonomin. Företagen måste rapportera hur hållbara deras fastigheter, produkter och tjänster är i förhållande till riktlinjerna i taxonomin.
  • EU:s taxonomiregelverk slår fast att endast byggnader som tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv ska klassas som hållbara investeringar.
Källa: Regeringen, Fastighetsägarna.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Bestämmelser Energieffektivisering Hållbarhet Lokaler Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så fungerar EU:s taxonomi

  • EU:s taxonomi är ett ramverk för redovisning som syftar till att få företag och investerare att bli mer koldioxidsnåla och resurseffektiva. Taxonomin är ett viktigt verktyg för att nå EU:s klimatmål.
  • Taxonomin ska hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter.
  • Taxonomiförordningen trädde i kraft i juli 2020 och ska genomföras stegvis och tillämpas fullt ut från och med den 1 januari 2023.
  • Från och med 2021 är det lagkrav för alla företag som omfattas av EU direktivet för hållbarhetsredovisning, NFRD, att redovisa enligt den nya EU-taxonomin. Företagen måste rapportera hur hållbara deras fastigheter, produkter och tjänster är i förhållande till riktlinjerna i taxonomin.
  • EU:s taxonomiregelverk slår fast att endast byggnader som tillhör de 15 procent bästa ur ett energiprestandaperspektiv ska klassas som hållbara investeringar.
Källa: Regeringen, Fastighetsägarna.
Fördjupningsmaterial