Varan har lagts till i varukorgen

AMA Funktion har landat

AMA 9 mar 2022
ama funktion
Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion på Svensk Byggtjänst, har varit med och utvecklat det nya hjälpmedlet. Foto: Svensk Byggtjänst
Efter många diskussioner, utredningar och hårt arbete är den äntligen här – AMA Funktion. Det nya verktyget spås bli ett kraftfullt hjälpmedel för upphandling med funktionskrav.

För knappt ett år sedan genomfördes en smyglansering där branschen kunde testa och lämna synpunkter. Nu smygs det inte mer. AMA Funktion har haft officiell premiär.

Det är den första nya medlemmen i AMA-familjen på över 20 år och lanseringen görs parallellt med ett helt nytt digitalt beskrivningsverktyg. Tanken är att det nu ska bli lättare att handla upp totalentreprenader utifrån nytta och behov.  

Underlag för upphandling

AMA Funktion kan även användas som underlag för upphandling av projektering inför en utförandeentreprenad eller av arkitekter för att upprätta rumsfunktionsprogam. Samtliga krav samlas på ett enda ställe.

Användaren skapar sin funktionsbeskrivning med hjälp av kravmallar som är ett urval av objekt. Detta görs med kravstrukturer och tillhörande råd- och anvisningstexter specifika för respektive projekt.

Kravmallar för byggnader

Än så länge finns kravmallar för flerbostadshus, äldreboende och förskola. Så småningom kommer dock allt fler typer av byggnader omfattas, beroende på branschens efterfrågan och behov.

– Mallarna fungerar som en checklista som är anpassad efter det aktuella projektet. Svensk Byggtjänst har gjort det stora arbetet med att bygga upp en enhetlig kravstruktur som gör det enklare att beskriva funktionskraven, från samtliga fackområden, knutet till specifika byggnadsverk, utrymmen och byggdelar, förklarar Johanna Brolin, produktägare för AMA Funktion på Svensk Byggtjänst.

Verktyget har utformats för digital tillämpning redan från start. Detta är möjligt tack vare byggsektorns klassifikationssystem CoClass där funktion utgör indelningsgrund. 

Utvecklat genom samarbete

AMA Funktion har tagits fram i nära samarbete med det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder i Stockholm som räknar med att använda verktyget i ett flertal projekt redan nästa år. Sammanlagt har ett 50-tal personer från olika företag och myndigheter deltagit i arbetet.

Ända sedan 1974 när standardavtalet ABT kom har det funnits önskemål om en AMA för funktionskrav i totalentreprenader. Nu finns detta i form av AMA Funktion.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Bostäder Digitalisering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial