Varan har lagts till i varukorgen
Vill se skärpt lagstiftning för solcellsparker
Bestämmelser 5 maj 2022
Antalet stora solcellsparker ökar
Antalet ansökningar om att få anlägga stora solcellanläggningar har ökat under de senaste två åren. Foto: Mostphotos
Länsstyrelsen i Halland vill att stora solcellsanläggningar ska prövas som miljöfarlig verksamhet. Det med anledning av att antalet ansökningar ökat och blivit mer komplexa.

Att vilja anlägga större solcellsparker i bland annat naturområden har blivit allt vanligare. Det vittnar länsstyrelsen i Halland om i ett inslag i SVT.

Flera ansökningar om större solcellsanläggningar ligger på myndighetens bord. Ansökningarna gäller inte enbart stora tak på industrier eller köpcentra. Bland annat vill ett företag anlägga en solcellspark på Snokamosse utanför Torup.

Tillstånd till större solcellsparker ges idag i samråd med länsstyrelsen. Myndigheten ska då göra en bedömning över hur parken kan tänkas påverka miljö, djur och natur. Utredningarna kring tillstånden har blivit alltmer komplexa och nu vill länsstyrelsen i Halland att solcellsanläggningar prövas som miljöfarlig verksamhet, i likhet med övrig industriell produktion.

– Vi ser gärna att man får ett mer etablerat prövningsmönster för den här typen av verksamheter och att de prövas mer likvärdigt med annan miljöfarlig verksamhet som är mer förutsägbar. Till viss del kommer det att höja ribban eftersom fler perspektiv kommer att innefattas i prövningen, säger miljövårdsdirektör Per Leander till SVT.

Länsstyrelsen i Halland kommer att ta upp frågan om en skärpt lagstiftning med miljödepartementet.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elproduktion Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter