Varan har lagts till i varukorgen

Vill se noggrannare mätning i laddboxar

Infrastruktur 13 maj 2022
publik-laddning-av-bil
Idag finns varken krav på funktion eller mätnoggrannhet på elmätarna i publika laddboxar. Foto: Mostphotos
Elbilsägare kan idag inte vara säkra på att laddboxen levererar den el man betalat för. Mätnoggrannheten kontrolleras inte. Nu vill företrädare för bolaget Infometric se hårdare krav.

Thomas Ericson och Henrik Nygård, styrelseordförande respektive marknadschef på företaget Infometric, uppmärksammar i en debattartikel problemet att det i dagsläget inte finns några krav på elmätarna i de publika laddboxarna som installeras. Varken vad gäller funktion eller mätnoggrannhet.

Laddboxarna har heller inte något räkneverk som gör det möjligt att se hur mycket laddning de levererat till bilen. Elbilsägarna får helt enkelt lita på att debiteringen stämmer.

När det gäller landets alla drivmedelsstationer ställs krav på att pumparna kontrolleras vartannat år. Som mest accepteras en avvikelse på 0,5 procent från det värde som pumpen visar och vad bilister får i tanken.

Rekommendation från Swedac

Den statliga myndigheten Swedac presenterade nyligen en rekommendation när det gäller installation av publika laddboxar. Där föreslås att elmätarna i laddboxarna ska vara godkända enligt en MID-klassning, Metering Instrument Directive.

Ett sådant godkännande innebär att mätaren ska uppfylla de krav på kvalitet och mätnoggrannhet som myndigheterna ställer på mätare som ska användas för debitering.

Ett förslag i rätt riktning tycker Thomas Ericsson och Henrik Nygård men de anser samtidigt att det inte finns någon anledning att ha lägre krav på mätare för elbilsladdning än för mätare för bensin och diesel.

"I Tyskland har politikerna gått före EU:s lagstiftning och infört strängare krav på elmätare i laddboxar. Sverige bör gå samma väg. Regeringen bör under året ge Swedac i uppdrag att utreda hur en lagstiftning kan se ut", skriver de.

OM Infometric

Infometric arbetar med tjänster kring debitering av laddplatser, energimätning och individuell mätning och debitering av el, vatten, värme och temperatur i lägenheter.

Källa: Infometric
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Elinstallation
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Infometric

Infometric arbetar med tjänster kring debitering av laddplatser, energimätning och individuell mätning och debitering av el, vatten, värme och temperatur i lägenheter.

Källa: Infometric
Fördjupningsmaterial