Varan har lagts till i varukorgen
Undersökning förbättrade förvaltningens kvalitet
Bostäder 20 maj 2022
Bostadsområde med omgivande miljö
Samarbete mellan bostadsföretag kan förbättra förvaltningen och underhållet. Foto: Mostphotos
Femton fastighetsägare i Umeå har undersökt hur hyresgästerna upplever förvaltningens kvalitet och service. Resultatet har lett till åtgärder och prioriteringar som lett till nöjdare hyresgäster och högre hyresintäkter.

En hyresgästundersökning ger en helhetsbild av hur hyresgästerna upplever förvaltningen och är ett bra verktyg för att mäta kvalitén på verksamheten. Det menar analys- och undersökningsföretaget AQ Analys som har gjort undersökningen åt de femton bostadsföretagen.

Förbättra förvaltning och underhåll

Hyresgästernas feedback skapar ett underlag för att bostadsförtaget ska kunna prioritera beslut om åtgärder för att förbättra förvaltningen och till exempel underhåll. Genom att fokusera insatserna kan man ofta hålla kostnaderna nere samtidigt som hyresgästerna blir nöjdare och klagomålen färre.

Samarbetet i Umeå startade på initiativ av Fastighetsägarna MittNords förhandlare på orten. En uppgörelse gjordes med Hyresgästföreningen om att de bolag som deltog regelbundet i undersökningen och arbetade med resultatet skulle få ett hyrespåslag med fyra kronor per kvadratmeter och år. Femton fastighetsägare i Umeå valde att medverka.

Hyresgäster bor kvar längre

Scherdins Fastigheter är ett av de bolag som varit med sedan starten 2015 då undersökningarna började genomföras. Deras erfarenhet är att en hyresgästundersökning kan vara ett effektivt verktyg för att få underlag som både kan visa på framsteg och bidra till att hitta nya områden där bostadsföretaget vill och kan utvecklas.

– Vi kan följa utvecklingen i de områden vi valt att fokusera på och när vi ser resultat vi strävar efter är det sporrande, säger Robert Scherdin, vd för Scherdins Fastigheter, på Fastighetsägarnas hemsida.

– Som en mindre ägarledd fastighetsägare vill jag hävda att vi har en fördel genom hur vi kan leverera mjuka värden till våra hyresgäster. Lyckas vi bra så vill jag tro att våra hyresgäster bor hos oss längre och det vinner vi alla på, säger Robert Scherdin.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Underhåll
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial