Varan har lagts till i varukorgen
Receptet som fick fart på återbruket
Återbruk 9 maj 2022
aterbruk_obo_lisa-jensen
I sommarprojektet bygglekplatsen ”Lekbruket” användes byggmaterial för att skapa och bygga olika lekmiljöer för barn. Foto: ÖBO/Alexander von Sydow
Börja i liten skala, prova olika vägar och ha dialog med entreprenörerna. Det är några ingredienser i receptet som fick Örebrobostäder att få i gång sitt återbruksarbete vid renovering.

− Ambitionen för ökat återbruk hade funnits länge, men det var för ungefär ett år sedan som vi verkligen steppade upp och tryckte på play-knappen, säger Lisa Jensen, miljösamordnare på det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder, ÖBO.

I samband med renoveringar vill ÖBO återbruka mer material, istället för att det går till deponi eller annat omhändertagande som avfall.

Målsättningen är att minska företagets negativa klimatpåverkan, minska mängden avfall och ta hand om det som fortfarande har ett värde.

− Vi bestämde oss för att våga börja i liten skala och också vara öppna för att prova olika vägar. Vi ville även kunna få vara nöjda med små framsteg längs vägen. Annars är det lätt att man bara tänker stort och då blir det komplicerat. I värsta fall händer det ingenting alls, säger Lisa Jensen.

Samarbete med Erikshjälpen

Vid ÖBOs renoveringar i områdena Västhaga och Vivalla har vitvaror skickats vidare till kommunens verksamhet Överskottscentralen för att där säljas vidare.

lisa-jensen Lisa Jensen. Foto: Alexander von Sydow

Ett annat exempel är sommarprojektet bygglekplatsen ”Lekbruket” i stadsdelen Markbacken. Där användes byggmaterial till att skapa och bygga olika lekmiljöer för barn.

− Vi tog helt enkelt material från vår renovering och lät barnen bygga av det under organiserade lekformer, säger hon.

Lisa Jensen berättar att ÖBO även har startat upp ett samarbete med barnrättsorganisationen Erikshjälpen. Det första steget har varit att Erikshjälpen fått hämta material som frysar, kylar och fönsterbrädor från ÖBOs renovering i Västhaga som sedan säljs vidare i Erikshjälpens butik i Örebro.

− Vi började i liten skala med runt tjugo kylar och frysar samt några diskbänkar, fönsterbrädor, knoppar och handtag. Det var en lagom start och samarbetet har fungerat mycket bra, säger Lisa Jensen.

Planen är att arbetet ska fortsätta och utökas i samband med renoveringar.

Lisa Jensen menar att det generellt är bra att ha dialog med alla entreprenörer.

− Även om det redan finns ingångna avtal så har entreprenörer ofta en god vilja att hjälpa till. De i sin tur vill ju också minska miljöpåverkan i sina verksamheter.

Stöd från återbrukskonsult

Utöver de konkreta åtgärderna har ÖBO tagit hjälp av en återbrukskonsult vid en renovering på Änggatan i centrala Örebro. 

Återbrukskonsultens arbete visade tydligt vilka klimatvinster som finns att hämta i renoveringsprojekt, framför allt genom att spara befintligt material eller montera ner och återanvända dem i samma fastighet.

− Vi fick bland annat upp ögonen för vilken klimatvinst det innebar att spara till exempel de platsbyggda garderoberna, säger Lisa Jensen.

I den rapport som återbrukskonsulten lämnade finns också förslag på fler material som kan återbrukas. Det kan till exempel handla om fönster, armaturer och dörrhandtag.

– Vi är så klart måna om att återbruka mer av fullt användbart material som tidigare slängts.

ÖBO är också i startgroparna för ett mer systematiserat arbete när det gäller att återbruka eget utomhusmaterial. En yta för att lagra material som marksten, lekutrustning och parkbänkar hyrs nu av fastighetsbolaget Västerporten.

Dialog med hyresgäster

− Den största lärdomen hittills för oss är nog att de små stegen som vi har tagit är viktiga, säger Lisa Jensen.

Framöver menar hon att en utmaning för att kunna skala upp verksamheten just kommer att handla om att få till en plats där diverse material från projekt kan förvaras i väntan på att de flyttas till nya projekt. I dagsläget saknar ÖBO sådana lagringsmöjligheter.

Ytterligare exempel på utmaning är att få till en dialog med hyresgästerna.

− I dagsläget förväntar sig hyresgästerna att allting är nytt efter en renovering. Jag tror att fler skulle kunna acceptera återbrukat material när de blir uppmärksammade på klimatvinsterna, säger Lisa Jensen.

FAKTA ÖBO

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. 

ÖBO har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

Källa: ÖBO
Bevaka ämnen i artikeln

Återbruk Renoveringar Hållbarhet Miljö
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA ÖBO

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är Örebros kommunala bostadsföretag som grundades 1946. Sedan 1995 ingår företaget i koncernen Örebro Rådhus AB. 

ÖBO har radhus, villor, flerbostadshus och lokaler centralt såväl som i de olika stadsdelarna och i mindre orter runtom kommunen.

Källa: ÖBO