Varan har lagts till i varukorgen

Nytt regelverk gällande starkströmsanläggningar

Bestämmelser 16 maj 2022
skylt-som-varnar-for-elektrisk-fara
I de nya föreskrifterna används begreppet "skyltning" istället för "varselmärkning" för att skapa större igenkänning med andra regelverk om skyltning. Foto. Mostphotos
Elsäkerhetsverket har publicerat nya starkströmsföreskrifter som kommer att gälla från 1 december 2022. Syftet med de nya föreskrifterna är att förenkla och förbättra befintligt regelverk för att få ändamålsenliga och begripliga regler.
På Elsäkerhetsverkets webbplats finns det tre nya föreskrifter gällande starkströmsanläggningar, ELSÄK-FS 2022:1-3. De nya föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2022 och fram tills dess gäller de nuvarande förskrifterna, ELSÄK-FS 2008:1-3.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Elinstallation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter