Varan har lagts till i varukorgen

Lösning på skadliga ljud från ventilationssfläktar

Innemiljö 4 maj 2022
ventilation
Resultatet av forsknjngen på Chalmers är en extremt tyst fläkt som på sikt kan förbättra vår hälsa avsevärt. Foto: Chalmers tekniska högskola / Yen Strandqvist
Skadliga ljudnivåer uppstår av ventilationssystemens fläktar, vilket påverkar människors hälsa. Ny forskning vid Chalmers är först i världen med att identifiera och eliminera källan till detta problem.

De ljudnivåer som vi utsätts för i hemmet, på arbetsplatser och i skolor har visat sig öka risken för högt blodtryck, psykisk ohälsa och hörselskador. 

Idag tillbringar vi upp till 87 procent av livet inomhus, enligt en amerikansk studie. Inomhusmiljön har därför blivit en allt viktigare faktor för hälsa och välmående. Temperatur, koldioxidnivåer och luftfuktighet är välkända parametrar i innemiljön, men på senare tid har fokus riktats mot hur skadliga ljud i vår omgivning påverkar oss.

Tonalljud orsakar konstant brus

Ett problem är det ventilationsaggregat som orsakar ett konstant brus. Örat irriteras av ett så kallat tonalljud som uppstår när fläktarnas blad rör sig.

Nu är en industridoktorand på Chalmers först i världen med att både identifiera källan till problemet och eliminera det. Källan till tonalljudet har aldrig tidigare identifierats på den här typen av fläktar, uppger Chalmers.

– När man minskar den här tonen blir fläktarna extremt tysta och på det sättet också världsunika. Det är första gången någon lyckas lösa det här problemet, säger Martin Ottersten i en kommentar på Chalmers hemsida.

Martin Ottersten är industridoktorand i strömningslära vid Chalmers och forsknings- och innovationsingenjör på Swegon.

Han har ägnat fyra år åt att försöka göra fläktar tystare. Med hjälp av avancerade och veckolånga datorberäkningar kunde han studera hur luften flödar genom fläkten vid rotation och därigenom se var turbulens uppstår.

Kognitiv utveckling hos barn

Den nya studien visar att en människa som exponeras för fläktarnas ljud under lång tid löper högre risk att drabbas av högt blodtryck, hjärtstillestånd, tinnitus, hörselskador, sömnsvårigheter och stress. Även barns kognitiva utveckling kan enligt rapporter påverkas negativt av de ljudnivåer som exempelvis skolors ventilationssystem orsakar.

Att hitta orsaken till tonalljudet för att eliminera det har därför varit intressant för forskare och fläkttillverkare under många års tid.

Efter flera modifieringar lyckades Martin Ottersten skapa en unikt tyst fläkt. Nu arbetar man vidare med att patentera lösningen och att implementera den i fläktar. Därefter vill man få ut dem på marknaden.

Studien är genomförd vid avdelningen för Strömningslära på Chalmers och har finansierats av Swegon Operations AB.

OM Olika typer av ljud från fläktar

Ljud från fläktar består av två slags ljud: bredbandigt och tonalt ljud. Det bredbandiga ljudet väger tyngst men det är det tonala ljudet, som finns konstant i bakgrunden, som irriterar och påverkar människor mest.

Källa: Chalmers
Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Forskning Hållbarhet Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Olika typer av ljud från fläktar

Ljud från fläktar består av två slags ljud: bredbandigt och tonalt ljud. Det bredbandiga ljudet väger tyngst men det är det tonala ljudet, som finns konstant i bakgrunden, som irriterar och påverkar människor mest.

Källa: Chalmers