Varan har lagts till i varukorgen
Klimatpåverkan vid fönsterrenovering
Energieffektivisering 16 maj 2022
fonsterrenovering_gammalt-fonster
Översyn eller byte av fönster är ett vanligt förekommande behov i flerbostadshus. Foto: Mostphotos
En ny förstudie från Bebo undersöker klimatpåverkan vid fönsterrenovering. Studien ska underlätta för framför allt bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare att fatta bra beslut om åtgärder.

En ny förstudie från Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, Bebo, syftar till att underlätta för beställare i beslut som rör fönsteråtgärder i flerbostadshus.

Som fastighetsägare kan det vara svårt att fatta beslut om hur man ska gå till väga och vilka val som bör göras vid renoveringen. Ska fönstren bytas ut? Ska det vara nya eller återbrukade fönster? Eller kan fönstret renoveras och tilläggsisoleras? Det råder en stor osäkerhet bland beslutsfattare om vilken väg som är lämplig att ta i renoveringsprocessen, enligt förstudien.

Förstudien ska särskilt analysera klimatpåverkan i relation till energibesparing för olika val av fönsteråtgärder. Fönsteråtgärder, om de görs rätt, ger sänkt energianvändning och därmed en lägre klimatpåverkan från användning av byggnaden.

Skapa ökad beställarkompetens

Förstudien kommer att resultera i en analys som kan ge fastighetsägare en övergripande bild av hur olika fönsteråtgärder påverkar utfall med avseende på klimatbelastning och energiförbrukning. Särskilt kan resultatet användas av bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare och skapa en ökad beställarkompetens.

Inom förstudien kommer även ett enklare excelverktyg tas fram för att kunna jämföra energibesparing och klimatpåverkan för olika fönsteråtgärder.

Förstudien pågår under sju månader fram till slutet av oktober 2022.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Miljö Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter