Varan har lagts till i varukorgen
Energiåtervinning i storkök undersöks
storkok---temperaturmatning-av-spillvatten-i-fettavskiljare
I ett E2B2-projekt har spillvattentemperaturen i fettavskiljare mätts upp. Foto: Mostphotos, Maria Haegermark
I storkök går det att spara en hel del energi genom att återvinna värme ur spillvattnet. I ett pågående forskningsprojekt ska potentialen undersökas.

Förutsättningarna för att återvinna energi från spillvatten i storkök är teoretiskt sett goda eftersom flödena är stora och temperaturen relativt hög. En utmaning är dock den höga halten av fett i spillvattnet.

I ett projekt inom forskningsprogrammet E2B2 ska potentialen för energiåtervinning undersökas närmare och utvecklingen av nya och förbättrade produkter främjas. Bakom projektet ligger en förstudie inom Belok som visade på ett intresse och behov från både fastighetsägare och leverantörer.

Stöd för upphandling

I projektet, som pågått sedan 2021, deltar sex fastighetsägare med storkök i skolor, sjukhus och restauranger. För att bedöma energiåtervinningspotentialen i befintliga kök har temperaturen, och om möjligt flödet, på spillvattnet mätts upp.

Maria Haegermark, CIT Energy Management Maria Haegermark, CIT Energy Management

En annan del i projektet har varit att ta fram en kravspecifikation som fastighetsägare kan använda som stöd för att handla upp en produkt som kombinerar energiåtervinning och fettavskiljning.

– Vi har även haft en teknikutmaning för att uppmuntra utveckling av produkter, där leverantörer uppmanades att lämna in förslag på lösningar som uppfyllde den framtagna kravspecifikationen, säger Maria Haegermark, vid CIT Energy Management, som leder projektet.

Teknikutmaningen resulterade i bidrag från fyra leverantörer. Lösningarna varierade. Någon tar till vara på energin i spillvattnet innan det når fettavskiljaren, några har nedsänkta värmeväxlare i fettavskiljaren och i en av lösningarna är värmeväxlaren integrerad i manteln på fettavskiljaren.

Utvärderas till årsskiftet

En expertgrupp har gått igenom lösningarna och bedömt deras energipotential samt underhållsbehov. Lösningarna presenterades på ett webbinarium som arrangerades av nätverket Relivs och Energi- och Miljötekniska Föreningen, och även går att se i efterhand. 

– Nu ska en av fastighetsägarna (AMF Fastigheter) installera en av lösningarna (Rensa) som vi ska följa upp under sommaren och hösten, berättar Maria Haegermark.

Projektet skulle varit färdigt i september men det förlängs till årsskiftet 2022/2023 för att uppföljning av installationen även ska kunna omfatta några kallare månader.   

– Vi ska bland annat mäta upp energiåtervinningsgraden, det vill säga hur mycket energi som återvinns i förhållande till hur mycket energi som finns i spillvattnet. Och så kommer vi regelbundet stämma av hur det går med driften så att vi får en bättre inblick i hur det kan gå till och eventuella utmaningar.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Energi Forskning Hållbarhet Projektering Teknik Vatten och avlopp
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter