Varan har lagts till i varukorgen
Certifieringskravet på pannoperatörer ses över
Bestämmelser 17 maj 2022
panna
Enligt Arbetsmiljöverket kan kompetenskravet på de som övervakar en panna komma att ändras i de olika kategorierna. Foto: Mostphotos
Den 1 december 2022 börjar reglerna om certifiering av pannoperatörer att gälla. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att göra en översyn av reglerna.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter för trycksatta anordningar, AFS 2017:3, infördes ett krav om att arbetsgivaren ska se till att minst en av de som övervakar en värmepanna i kategori 1–4 har en certifiering. För att berörda företag skulle få tid att förbereda sig fanns en övergångstid. I den ursprungliga föreskriften gällde 1 december 2020 för kategori 1 och 2. Kategori 3 och 4 fick två år till på sig.

Hösten 2020 visade det sig dock att många berörda företag inte hunnit med att certifiera sina operatörer. Arbetsmiljöverket beslutade därför att skjuta fram ikraftträdandet så att kravet på certifiering av pannoperatörer börjar gälla samtidigt för alla kategorier av pannor, alltså 1 december 2022.

Kompetenskravet kan ändras

Nu har Arbetsmiljöverket beslutat att se över bestämmelserna. För att nå bästa möjliga genomförande och implementering kommer de att bjuda in arbetsmarknadens parter, andra myndigheter samt de ackrediterade certifieringsorganen till samverkan i arbetet.

Arbetsmiljöverket uppger att de fortfarande anser att det är viktigt att säkra kompetensen inom drift och övervakning av pannanläggningar. Men de ser också att kompetenskravet kan komma att differentieras i de olika kategorierna 1–4.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Arbetsmiljö Styr och övervakning Säkerhet- och larmsystem Underhåll Värme
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter