Varan har lagts till i varukorgen
Allmänna samlingslokaler får nya miljoner
Finansiering 24 maj 2022
Samling med blå stolar i rader
Föreningsdrivna samlingslokaler är viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i städer. Foto: Mostphotos
I år delar Boverket ut 28 miljoner kronor i investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar.

Allmänna samlingslokaler är lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som hålls öppna och tillgängliga för föreningslivets verksamheter. Det kan till exempel vara möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter.

Årligen delar Boverket ut investeringsbidrag till samlingslokalerna. Boverket kan bevilja bidrag till åtgärder som tillgänglighetsanpassningar, standardhöjande reparationer, ombyggnader och nybyggnader.

De sökande som får bidrag i år är från Överkalix kommun i norr till Ystads kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från drygt 28 000 kronor till 3,5 miljoner kronor. Inför 2022 års beslutsomgång kom det in 237 ansökningar till Boverket, varav 84 ansökningar beviljades bidrag.

Max 50 procent bidrag

Investeringsbidraget går främst till lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar samt till lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service.

Det statliga bidraget från Boverket kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med minst 30 procent av den totala kostnaden. För tillgänglighetsskapande åtgärder får investeringsbidrag ges till hela kostnaden, dock högst 300 000 kronor.

Ny sökomgång startar

Bidraget kommer att kunna sökas igen i en e-tjänst under hösten 2022 och årets senaste ansökningsdatum är den 1 december. Beslut om stöd fattas av Samlingslokaldelegationen.

Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Lokaler Renoveringar Tillgänglighet Underhåll
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter