Varan har lagts till i varukorgen
Ursprunget för värme, kyla och gas ska kunna visas
Bestämmelser 3 jun 2022
fjarrvarme
Ursprungsgarantier används för att visa var energin kommer från, till exempel för att visa att ursprunget är förnybart. Foto: Jan Kansanen/Mostphotos
Riksdagen har beslutat om en ny lagstiftning som ska göra det möjligt för producenter av gas, kyla och värme att få så kallade ursprungsgarantier utfärdade.

Idag kan bara producenter av el få ursprungsgarantier. Enligt ett riksdagsbeslut som fattades i slutet av maj utökas dock möjligheten för energiproducenter.

Lagen om ursprungsgarantier för el ska byta namn till lagen om ursprungsgarantier för energi. Det innebär att även producenter av värme, kyla och gas ska kunna få ursprungsgarantier utfärdade på motsvarande sätt som idag gäller för producenter av el.

Avvaktar beslut om ikraftträdande

Lagändringarna är en del i Sveriges genomförande av EU:s reviderade direktiv om främjande av användning av energi från förnybara energikällor, det så kallade förnybartdirektivet. Detta skulle ha varit genomfört senast den 30 juni 2021.

Innan ändringarna träder i kraft behövs dock en europeisk standard som klargör de tekniska detaljreglerna för ursprungsgarantierna. Standarden håller på att förhandlas inom EU. I avvaktan på detta har inget ikraftträdandedatum beslutats.

Det är frivilligt för producenter att ansöka om ursprungsgarantier.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Energi Hållbarhet Kyla Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial