Varan har lagts till i varukorgen
Höjda byggkostnader
Så påverkar skenande materialpriser byggandet
Ekonomi 7 jun 2022
50342097-stack-of-group-in-new-construction-materials-for-buildings
Det stigande ränteläget i kombination med snabbt ökande byggkostnader påverkar byggnadstakten negativt, menar Sveriges Allmännytta. Foto: Mostphotos
En undersökning bland Sveriges Allmännyttas medlemsföretag visar att de skenande byggmaterialpriserna framför allt slår hårt mot pågående upphandlingar av nya bostäder.

I nästan en tredjedel av upphandlingarna avviker anbudspriserna väsentligt från förväntat pris. Anbudspriserna ligger närmare 20 procent högre i genomsnitt än förväntat. I några fall är anbudspriserna 40 till 50 procent högre än förväntat.

Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta, är inte förvånad över resultatet från rapporten.

jonas-hogset_2_press-scaled Jonas Högset. Foto: Sveriges Allmännytta

– Nej, vi har fått signaler under en tid från flera av våra medlemsföretag om att de skenande byggmaterialpriserna avspeglas både i upphandlingar och i redan påbörjade projekt. Vi genomförde enkäten för att få en bättre bild av omfattningen av problemen, och det visade sig tyvärr att prisökningarna är mycket kraftiga för många av dem, säger han till Byggkoll.

De senaste tidens skenande priser på byggmaterial gör det näst intill omöjligt att bygga nya bostäder med hyror som de flesta har råd att betala, anser Sveriges Allmännytta.

En exceptionell kostnadsökning

Enbart det senaste året har byggkostnaderna stigit med 12,2 procent visar ny statistik enligt Statistiska centralbyrån, SCB.  Det är en exceptionell kostnadsökning, samtidigt som investeringsstödet för hyresbostäder har tagits bort. Att investeringsstödet för hyresbostäder har tagits bort tror Jonas Högset påverkar situationen väsentligt.

– Ja, mycket vågar jag säga. Stödet har varit en avgörande faktor på många orter i Sverige, där det ekonomiska tillskottet har möjliggjort bostadsbyggande trots redan höga prisnivåer. Nu när priserna har ökat ytterligare räcker nog inte ens investeringsstödet i sin nuvarande utformning till att knuffa projekt över lönsamhetskanten, säger han.

Reformer som låg moms

– Det bör även sägas att vi långsiktigt hellre ser att staten stärker möjligheterna att bygga genom reformer som exempelvis en låg moms på hyran. Då kan hyresvärdar dra av den moms de betalar på köpta varor och tjänster.

Genom att momsen på hyran är betydligt lägre, förslagsvis 6 procent, än på inköpta varor och tjänster skapas ett ekonomiskt utrymme som bostadsföretagen kan använda för att bygga fler bostäder samtidigt som hyran i nyproduktionen kan hållas nere.

Samtidigt är det hög tid att den byggande branschen reformerar sig och använder krisen för att ställa om till helt industriella byggprocesser.

Pågående nyproduktion påverkas

De ökade kostnaderna syns även hos de 103 bolag som har pågående nyproduktion. I 170 av 265 pågående projekt har entreprenörerna aviserat och åberopat extra betalning eller kommit in med ett nytt kontraktspris. Entreprenörerna vill i genomsnitt öka kontraktspriset med tio procent. Som mest aviseras kostnadsökningar på 28–30 procent.

– Det stigande ränteläget i kombination med snabbt ökande byggkostnader kommer att påverka byggnadstakten negativt, vilket ökar behovet av ekonomiska reformer för ökat byggande, säger Jonas Högset.

Byggherre- och beställarkompetens

Han menar att byggherrar behöver stärka sin byggherre- och beställarkompetens för att göra det man kan för att hålla tillbaka prisuppgångarna.

– Samtidigt är det hög tid att den byggande branschen reformerar sig och använder krisen för att ställa om till helt industriella byggprocesser.

Långsiktigt ser Sveriges Allmännytta inga andra lösningar för att kunna få till bostäder som de flesta har råd att efterfråga, spara på klimatet och slippa omfattande byggfel och fusk.

–Det är bra att påminna sig om att Boverket uppskattar att fel och fusk kostar 100 miljarder om året. Det är hög tid att göra något åt det.

FAKTA Viktiga steg för fortsatt bostadsbyggande

Sveriges Allmännytta ser framför allt tre steg för att kunna fortsätta bygga nya hyresbostäder som boende har råd att betala:

  • Undanta allmännyttan från LOU: LOU ger cirka 10 procent högre byggpriser och längre byggtid jämfört med vad privata byggherrar har. Om allmännyttan inte behöver tillämpa LOU kan byggkostnaderna sänkas och byggprojekt bli klara snabbare.
  • Inför låg moms på hyra: Då kan hyresvärdar dra av den moms de betalar på köpta varor och tjänster. Genom att momsen på hyran är betydligt lägre (förslagsvis 6 procent) än på inköpta varor och tjänster (25 procent) skapas ett ekonomiskt utrymme som bostadsföretagen kan använda för att bygga fler bostäder samtidigt som hyran i nyproduktionen kan hållas nere.
  • Inför typgodkännande av standardiserade hus, system och produkter: För att långsiktigt komma till rätta med de höga byggkostnaderna krävs ett ökat industriellt byggande. Nationellt behövs ett typgodkännande av standardiserade hus och byggsystem för att fler aktörer ska bygga industriellt. Det kan ge bostäder till högre kvalitet, med färre fel och lägre klimatpåverkan.

 

Källa: Sveriges Allmännytta.
OM Enkäten till medlemsföretagen

Sveriges Allmännytta frågade under två veckor i april sina 315 medlemsbolag hur de påverkas av de ökade kostnaderna. Cirka hälften av medlemmarna har svarat på enkäten.

125 av bolagen har pågående upphandlingar.

Källa: Sveriges Allmännytta.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Bostäder Bygg- och energikris Projektering Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Enkäten till medlemsföretagen

Sveriges Allmännytta frågade under två veckor i april sina 315 medlemsbolag hur de påverkas av de ökade kostnaderna. Cirka hälften av medlemmarna har svarat på enkäten.

125 av bolagen har pågående upphandlingar.

Källa: Sveriges Allmännytta.
Fördjupningsmaterial