Varan har lagts till i varukorgen
Överenskommelse underlättar laddning av elbilar
Infrastruktur 8 jun 2022
publik-laddning-av-elbilar-ska-underlattas
Framöver ska en elbilskund kunna ad hoc-ladda på en publik laddplats och betala med kort utan att ha tecknat ett avtal först. Foto: Mostphotos
En ny branschöverenskommelse innebär att det kommer att bli enklare att ladda elbilar på publika snabbladdningsstationer.

En väl utbyggd laddinfrastruktur är en förutsättning för att elektrifieringen av transportsektorn ska lyckas. Utbyggnaden är dock en del av en större elektrifiering av samhället och det är många parter, till exempel elnätsföretag, kommuner och laddoperatörer, som behöver samverka för att säkerställa att detta sker så effektivt som möjligt.

Majoriteten av laddningen sker i hemmen men det är viktigt att det fungerar att ladda bilen även publikt. För att en elbilist ska kunna dra nytta av alla snabbladdare behöver det vara möjligt att ad hoc-ladda på ett enkelt sätt, utan att vara avtalskund.

Branschorganisationerna Drivkraft Sverige, Energiföretagen och Mobility Sweden har därför slutit en överenskommelse som ska förenkla publik snabbladdningen av elbilar.

Man har enats om följande tre åtaganden:

  • En elbilskund ska kunna ad hoc-ladda utan att det föregåtts av avtalstecknande och betala med betal- eller kreditkort. Elbilskunden erbjuds att antingen betala fysiskt eller digitalt, till exempel via QR-kod till hemsida eller i app.
  • Vilket enhetspris som gäller för laddning ska vara tydligt och lättillgängligt för elbilskunden innan laddning påbörjas. Enhetspriset visas digitalt på laddstationen eller i det digitala prisgränssnittet med tydlig hänvisning på laddstationen.
  • Priset för ad hoc-laddning anges per kWh. Minutavgift kan tillkomma för att minimera risken för köbildning samt optimera laddning för kund.

– Elektrifieringen av personbilar är en nyckelfaktor för att vi ska klara våra gemensamma klimatmål och därför är det viktigt att vi underlättar för konsumenterna att välja en laddbar bil, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden, i ett pressmeddelande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Eldistribution
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial