Varan har lagts till i varukorgen
Ny standard om skyddsrum tas fram
Kris och beredskap 27 jun 2022
54783783-skyddsrum
Oroligheterna i omvärlden skapar ett ökat behov och ett intresse av standarder inom samhällssäkerhetsområdet, menar SIS, Svenska institutet för standarder. Foto: Mostphotos
Skyddsrum ska få en ny internationell standard. En svensk arbetsgrupp för skyddsrum har därför bildats. Arbetet planeras att pågå under några år.

Det är på initiativ från Finland som ett förslag för en ny standard för skyddsrum på internationell nivå har tagits fram. Det är Svenska institutet för standarder, SIS, som tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bildat en ny arbetsgrupp för skyddsrum.

Frivilligt att använda

Den svenska arbetsgruppen kommer att kunna påverka hur den internationella standarden ska se ut. Frågor som kommer att beröras är bland annat konstruktion, design och underhåll.

När en internationell standard tas fram är den sedan frivillig att använda för de länder som tagit fram standarden. 

Ökad förmåga att skydda befolkningen

Redan förra året började arbetet med Sveriges skyddsrum ses över, detta eftersom skyddsrummen länge har varit ett eftersatt område. Efter Rysslands invasion av Ukraina har diskussionerna om behovet av skyddsrummen blivit fler.

– Oroligheterna i omvärlden skapar ett ökat behov och intresse av standarder inom samhällssäkerhetsområdet. Skyddsrum är nu ytterligare ett standardförslag med avsikt att stärka svensk förmåga att skydda befolkningen i händelse av kris eller krig, säger SIS vd Annika Andreasen i ett pressmeddelande.

Den nya standarden kommer att tas fram inom ramarna för den internationella ISO-kommittén för Security and Resilience.

Bevaka ämnen i artikeln

Kris och beredskap Bestämmelser Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter