Varan har lagts till i varukorgen
Informations- och cybersäkerheten ses över
en-handlingsplan-for-informations--och-cybersakerhet-haller-pa-att-tas-fram.
Sveriges förmåga till skydd mot cyberattacker och andra allvarliga it-incidenter ska stärkas. Foto: Mostphotos
Regeringen har gett en rad myndigheter i uppdrag att ta fram en handlingsplan för informations- och cybersäkerhet i samhället. 2022 års delrapport finns nu tillgänglig.

2018 gav regeringen en rad myndigheter, bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att ta fram en samlad informations- och cybersäkerhetshandlingsplan för åren 2019 - 2022.

Regeringen anser att en fördjupad samverkan mellan dessa myndigheter är en förutsättning för att stärka Sveriges förmåga till skydd mot cyberattacker och andra allvarliga it-incidenter.

Handlingsplanen omfattar sex strategiska prioriteringar som regeringen beslutat i den nationella strategin för samhällets informations- och cybersäkerhet:

  • Säkerställa en systematisk och samlad ansats i arbetet med informations- och cybersäkerhet.
  • Öka säkerheten i nätverk, produkter och system.
  • Stärka förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker och andra it-incidenter.
  • Öka möjligheterna att förebygga och bekämpa it-relaterad brottslighet.
  • Öka kunskapen och främja kompetensutvecklingen.
  • Stärka det internationella samarbetet.

Strategin omfattar hela samhället, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och regioner, företag, organisationer och privatpersoner.

Arbetet med åtgärderna i handlingsplanen ska årligen rapporteras till regeringen av MSB och 2022 års delrapportering finns nu tillgänglig.

Bland de nya åtgärderna 2022 syns ett flertal som beskriver planerad verksamhet i det nationella cybersäkerhetscentret.

Det handlar om att ta fram anpassade lägesbilder på cybersäkerhetsområdet, samordnad hantering av större cybersäkerhetsincidenter samt att etablera cybersäkerhetscentret som en nationell plattform för privat-offentlig samverkan på cybersäkerhetsområdet.

Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2023.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Säkerhet- och larmsystem Kris och beredskap Telekommunikation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial