Varan har lagts till i varukorgen

HD ändrar kommunbeslut om bygge utanför detaljplan

31859381-hogsta-domstolen-hd
Högsta domstolen ändrar kommunens beslut och skickar tillbaka ärendet till byggnadsnämnden för allsidig prövning. Foto: Mostphotos
Ägarna av en fastighet begärde förhandsbesked på tillåtelse att bygga ett enfamiljshus på fastigheten. Kommunen avslog begäran med hänvisning till detaljplanekravet. Högsta domstolen ändrar beslutet och skickar tillbaka ärendet till byggnadsnämnden.

Området för fastigheten i Kungsbacka kommun har ett högt bebyggelsetryck. Men då fastigheten låg utanför detaljplanelagt område avslog kommunen ägarnas begäran. I Högsta domstolens ändring hänvisar man till proportionalitetsprincipen. Den innebär en avvägning mellan olika men var för sig skyddsvärda intressen.

Den fråga som Högsta domstolen har att ta ställning till är om en byggnadsnämnd har rätt att avslå ansökan om förhandsbesked enbart med motiveringen att detaljplaneläggning av fastigheten först ska ske, eller om ett sådant beslut strider mot proportionalitetsprincipen.

Högsta domstolen uttalar sig i domen om faktorer som skulle kunna leda till att en fastighetsägare ska få ett besked om möjligheten att få bygga utan att det först läggs en detaljplan.

− Den tid som gått sedan en ägare av fastigheten först ansökte om förhandsbesked eller bygglov, är då en viktig faktor. Men även andra förhållanden måste beaktas, säger justitieråd Kerstin Calissendorff i ett pressmeddelande.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Bestämmelser Juridik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial