Varan har lagts till i varukorgen

Förslag för att trygga dricksvatten vid kris

diskho-rinnande-vatten
Tillgången till dricksvatten ska tryggas även vid en kris. Foto: Mostphotos
Krav på att vattenverk ska ha lager för att kunna producera dricksvatten i tre månader utan att vattenreningskemikalier levereras. Det är ett förslag Kemikalieinspektionen ger till regeringen i en ny utredning.

På uppdrag av regeringen har Kemikalieinspektionen utrett hur behovet är av kemikalier till vattenrening för vattenverk och avloppsreningsverk. Kemikalierna, kallade fällningskemikalier, är viktiga råvaror för att kunna rena dricksvatten och avloppsvatten från mikroorganismer, organiska och oorganiska ämnen.

Kemikalieinspektionen konstaterar i sin utredning att förutom VA-verksamheter så är behovet stort av kemikalierna även i industrin. Efterfrågan är även relativt konstant över ett år.

Se över krav

Fällningskemikalierna produceras till största del i Sverige men hela kedjan, från producent till användare, präglas av ett just-in-time-system och lagerhållningen är relativt liten. Dessutom behöver en del av råvarorna importeras.

Enligt Kemikalieinspektionen bör regeringen överväga att ställa krav på vattenverk att de ska kunna fortsätta sin verksamhet i minst tre månader även om leveranser av vattenreningskemikalier inte kommer som planerat. Liknande krav skulle även kunna behöva ställas på avloppsreningsverk. 

Myndigheten skriver i sin utredning att det finns utmaningar för verksamheter att lagerhålla kemikalier. Förutom att det behövs plats så är inte hållbarheten på produkterna särskilt lång innan dess effekt avtar. 

Tidigare har Sverige haft nationella beredskapslager av vattenreningskemikalier, men dessa avvecklade på 1990-talet. Kemikalieinspektionen anser att det kan vara något som behöver återinföras, särskilt för att kunna ha den viktiga fällningskemikalien aluminiumsulfat i beredskap.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Kris och beredskap
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial