Varan har lagts till i varukorgen
Förbättrat stöd för publik laddinfrastruktur
Infrastruktur 1 jun 2022
publik-laddstation-for-elbilar
De nya reglerna innebär bland annat att anbud konkurrerar mot varandra inom ett geografiskt område. Foto: Mostphotos
Statliga Klimatklivet har ändrat ansökningsförfarandet för stödet till publika laddplatser. Förändringarna är tänkta att främja en tätare och robustare laddinfrastruktur.

Naturvårdsverket ger genom det statliga investeringsstödet Klimatklivet bidrag till åtgärder som varaktigt minskar utsläppen av växthusgaser. Bland dessa åtgärder ingår bland annat uppförande och driftsättande av publik laddinfrastruktur.

Nu förändrar Klimatklivet hur ansökningsprocessen till investeringsstödet ska gå till. Förändringen kommer till följd av nya regler från EU-kommissionen.

Förändringen innebär att aktörer som vill bygga publika laddstationer nu får möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser. Om det finns flera anbud på samma plats kommer de att ställas mot varandra. De mest kostnadseffektiva laddstationerna får sedan stödet.

– Vi ser att de nya reglerna kan innebära bättre möjligheter för Klimatklivet att fördela och bevilja investeringsstöd till publik laddinfrastruktur i den takt som behövs för att möta marknadens behov, säger Nanna Wikholm, enhetschef för transporter på Klimatklivet, i ett pressmeddelande.

Högre effekter

Förändringen innebär även ökade möjligheter för Klimatklivet att i en större utsträckning kunna stödja den typen av laddningsinfrastruktur som efterfrågas. Exempelvis snabbare snabbladdare med en effekt på 150 kW eller mer och flera laddpunkter på samma plats.

– Med förändrade regler blir det möjligt för Klimatklivet att bidra till fler publika laddstationer med högre effekter. Det främjar en tät och robust laddinfrastruktur. Det behövs för att möta den ökande försäljningen av elbilar, säger Isak Öhrlund, handläggare Klimatklivet.

För att öka utbyggnadstakten har Naturvårdsverket även lämnat ett förslag till regeringen om ökade stödnivåer för investeringar i publik laddinfrastruktur.

Kriterier för stöd

Särskilt fastställda kriterier gäller i varje utlysning för respektive typ av infrastruktur. Följande typer av publika laddstationer kan ges stöd genom Klimatklivet:

 • Publik DC-snabbladdning för tunga fordon.
 • Publik DC-laddning för lätta fordon längs med större vägar.
 • Publik DC-laddning för lätta fordon inom tätorter.
 • Publik AC-laddning för lätta fordon inom tätorter och vid publika slutdestinationer och knutpunkter.

Mer information

Hos Naturvårdsverket finns mer information om de nya reglerna för aktörer som vill söka stöd till att bygga publika snabbladdare.

OM Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som administreras av Naturvårdsverket. Företag, kommuner, organisationer och stiftelser kan söka stöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. Tanken är att medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Det går att söka stöd för exempelvis:

 • Energikonvertering - fasa ut fossil energi.
 • Tankstationer för förnybara drivmedel.
 • Installation av laddstationer för elfordon.
 • Tillvaratagande av spillvärme eller deponigas.
 • Biogasanläggningar.
 • Inköp av fordon.
Källa: Naturvårdsverket
Bevaka ämnen i artikeln

Infrastruktur Eldistribution Upphandling
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd som administreras av Naturvårdsverket. Företag, kommuner, organisationer och stiftelser kan söka stöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. Tanken är att medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investerad krona.

Det går att söka stöd för exempelvis:

 • Energikonvertering - fasa ut fossil energi.
 • Tankstationer för förnybara drivmedel.
 • Installation av laddstationer för elfordon.
 • Tillvaratagande av spillvärme eller deponigas.
 • Biogasanläggningar.
 • Inköp av fordon.
Källa: Naturvårdsverket