Varan har lagts till i varukorgen
Förbättrade tätskiktssystem i våtutrymmen
Vatten och avlopp 10 jun 2022
Testlåda med tätskikt
RISE byggde upp testlådor i projektet. Här är en redo för test. Foto: RISE
RISE har på uppdrag av Länsförsäkringars Forskningsfond och Byggkeramikrådet utfört ett forskningsprojekt kring funktionen hos tätskiktsystem som används bakom keramiska plattor i våtutrymmen.

Forskningsprojektet är en upprepning av tidigare utförda projekt som pågått under en tidsperiod på tolv år. Och 2022 års resultat visar en klar förbättring sedan starten 2010, då samtliga tester visade på läckage. I år visar 53 procent på läckage, vilket också är en förbättring sedan förra projektet, 2019, då siffran var 68 procent.

Förbättrat sina tätskiktsfolier

I undersökningen är flertalet läckage lokaliserade till genomföringar av avloppsrör. Vid flera tillfällen har man sett att rörmanschetterna har haft undermålig kvalitet - det polymera materialet som ska täta runt röret under provningens gång har tappat sin tätande förmåga. Läckage har också förkommit vid hörn och skarvar. Ett fåtal läckage vid anslutningar till golvbrunnar har noterats. Men inget av tätskiktssystemen hade så pass omfattande läckage att det blev en totalskada.

RISE tror att det förbättrade resultatet beror på att leverantörerna har utvecklat och förbättrat sina tätskiktsfolier. Trenden att vilja göra tunna folier verkar ha brutits.

Mängden tillsatta antioxidanter

I forskningsprojektet har man också utfört DSC-analyser, som ska visa mängden tillsatta antioxidanter och materialens långtidsegenskaper. Här har man inte märkt någon större skillnad sedan förra undersökningen.

Målet med projektet är att kunna visa vilka tätskiktsystem som kan uppfylla kravet på vattentäthet och därmed vara vattenskadesäkrande.

Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Forskning
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter