Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Dags för grönt ROT-avdrag

Monica Björk 28 jun 2022
vd, Byggmaterialhandlarna
För att påskynda den nödvändiga klimatomställningen och dessutom skapa incitament för privatpersoner att vara en aktiv del i omställningen föreslår vi på Byggmaterialhandlarna ett införande av grönt ROT-avdrag.
monica-bjork-byggmaterialhandlarna
Monica Björk
vd, Byggmaterialhandlarna

Att vi behöver ställa om vårt samhälle för att minska klimatbelastningen vet numera de flesta och att det är helt nödvändigt pekar mycket fakta på. Även kriget i Ukraina har satt fingret på behovet av en omställning för en ny verklighet. Vårt energiberoende behöver minska och ett sätt att göra det är att få ner bostäders energiförbrukning. Vi måste också bli bättre på att återbruka material för att tära mindre på jordens resurser.

För att påskynda den nödvändiga omställningen och dessutom skapa incitament för privatpersoner att vara en aktiv del i omställningen föreslår vi på Byggmaterialhandlarna ett införande av ett grönt ROT-avdrag.

ROT-avdraget infördes i Sverige år 1993 som en åtgärd för att minska förekomsten av hushållens inköp av svart arbetskraft inom byggsektorn. Med Skatteverket som garant har det under snart 30 år finslipats till ett tydligt, uppskattat och väl fungerande system. Nu är det dags att utveckla ROT till nästa nivå genom att införa ett grönt ROT-avdrag.

Den som äger småhus eller har en bostadsrätts-/ägarlägenhet får idag en skatterabatt upp till 50 000 kronor per person och år vid nyttjande av ROT. Skatterabatten är 30 procent av arbetskostnaden inklusive moms.

För att skapa incitament och väcka intresse hos privatpersoner att bygga och renovera mer hållbart, vill vi införa ett grönt ROT-avdrag. Vi föreslår att man utöver existerande ROT-avdrag får en skatterabatt på maximalt 50 procent av arbets- och materialkostnaden upp till 50 000 kronor i ett nytt grönt ROT-avdrag.

Stor potential finns att förändra det byggda beståndet till att bli mer grönt och hållbart

I Sverige finns det knappt fem miljoner bostäder, enligt SCB. 65 procent av dessa är privatägda (småhus och bostadsrätter). År 2020 köpte nästan 1,2 miljoner svenskar ROT-tjänster för sammanlagt 12,1 miljarder kronor. Det innebär att 40 procent av de som äger sitt boende använder ROT. Avdraget används i alla 290 kommuner till lika stor andel överallt. Det finns med andra ord en stor potential till att förändra det byggda beståndet i landet till att bli mer grönt och hållbart.

Från Byggmaterialhandelns sida anser vi att det är ett bra läge att genomföra förändringar nu. Redan idag finns det ett avdrag för grön teknik som gäller för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstolpar. Bidraget är max 50 000 kronor per person och år och du kan ansöka om upp till 50 procent av arbete och materialinköp. Stödet skulle kunna byggas ut till ett grönt ROT.

Tre förslag som skulle kunna utgöra kriterier för att kvalificera för grönt ROT:

1. Ökad cirkularitet
Prioritera och underlätta för att bygga med återbrukat byggmaterial. Om minst 10 procent av byggmaterialet i ett byggprojekt är återbrukat material så ska man vara kvalificerad för grönt ROT-avdrag.

2. Hållbara produkter
Prioritera användandet av hållbara produkter genom att välja de som är klassificerade i ett miljöbedömningssystem eller som har en låg klimatpåverkan. Om minst 25 procent av mängden inköpt byggmaterial är hållbart så ska man vara kvalificerad för grönt ROT-avdrag.

3. Energieffektivisering
Prioritera åtgärder som minskar energiförbrukningen i bostäder. Det kan exempelvis vara tilläggsisolering, byte av gamla fönsterglas till treglasfönster och införande av mer effektiv värmekälla.

Byggbranschen står idag för 10 procent av Sveriges BNP och är den enskilt största sektorn och en viktig motor i svensk ekonomi. Genom att införa ett grönt ROT-avdrag uppnår vi flera positiva effekter samtidigt: vi ställer om byggsektorn till grönt och hållbart byggande, minskar Sveriges energiförbrukning och skapar fler arbetstillfällen.

OM Monica Björk

Monica Björk är sedan 2018 vd för Byggmaterialhandlarna. Tidigare har hon bland annat varit vd för Byggmaterialindustrierna och tjänstgjort som departementssekreterare vid Näringsdepartementet.

monica-bjork-byggmaterialhandlarna
Monica Björk
vd, Byggmaterialhandlarna
Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Energi Energieffektivisering Miljö Renoveringar
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Monica Björk

Monica Björk är sedan 2018 vd för Byggmaterialhandlarna. Tidigare har hon bland annat varit vd för Byggmaterialindustrierna och tjänstgjort som departementssekreterare vid Näringsdepartementet.