Varan har lagts till i varukorgen

Alternativen till dagens cementförsörjning

takt-cementa-slite
Cementa har tillstånd att ta ut kalk från täkten i Slite till sista december 2022. Foto: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos
Det finns möjlighet att importera mer cement eller att börja använda fler kalkstenstäkter för att tillverka den i Sverige. Men det kräver i så fall stora investeringar visar en ny rapport.

På uppdrag av regeringen har myndigheten Tillväxtanalys, tillsammans med en rad andra myndigheter, undersökt vad det finns för möjligheter att i större utsträckning importera cement till Sverige. Eller om det finns kalkstenstäkter i Sverige som kan användas.

Det med anledning av situationen med Cementas kalkstenstäkt i Slite på Gotland. Mark- och miljööverdomstolen avslog sommaren 2021 bolagets ansökan för ett förnyat tillstånd att ta kalk från täkten. I dag drivs verksamheten tillfälligt genom ett tillstånd som regeringen gett baserat på en undantagslag som riksdagen röstade igenom hösten 2021.

Kräver stora satsningar

I rapporten konstateras det att det finns alternativa kalkstenstäkter i Sverige som kan användas. Men det kan ta upp till tio år innan kalk kan brytas i dem då prövningar måste göras och tillstånd ska ges. Dessutom behövs stora infrastruktursatsningar för flera miljoner, något som också tar tid att få till.

Möjligheten att importera kalksten eller cement från andra länder finns. Men då bara 15 procent av cementen som används i Sverige i dag kommer hit genom import behövs det investeras i logistikkedjan för att kunna klara av en ökad införsel. Det handlar bland annat om investeringar i hamnkapacitet. Att få till en omfattande import bedöms ta flera år.

Åtgärder som kan hjälpa

Tillväxtanalys skriver i sin rapport att det finns flera åtgärder att göra som kan underlätta importen av cement till Sverige eller snabbare öppna upp andra kalkstenstäkter.

Det handlar om att effektivisera tillståndsprocessen för import om det behöver öka, höja kapaciteten att prova hur ny cement påverkar betongrecepten, se över tillståndsprocesserna för att få börja använda nya kalkstenstäkter och vara beredd att investera i infrastruktur som förbättrar för transporter till och från cementfabriken i Slite.

FAKTA Cementkrisen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 6 juli 2021 att Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalk i sina täkter vid cementfabriken i Slite innehöll för stora brister för att kunna godkännas. Det innebar att Cementa inte fick ett förnyat tillstånd för att bryta kalk efter sista oktober 2021.

Cementa överklagade beslutet till Högsta domstolen, som valde att inte ta upp fallet.

Flera branschorganisationer menar att beslutet kan leda till försenade byggprojekt och till och med byggstopp.

Regeringen berättade 10 augusti att de ska stifta en ny lag som ska ge Cementa ett tillfälligt tillstånd att fortsätta att bryta kalk vid täkterna i Slite. Det är en tillfällig lag som ger företaget möjlighet att bryta kvarvarande mängd kalk inom sitt nuvarande tillstånd. Lagen ska gälla från oktober 2021 och åtta månader framåt.

21 september 2021 meddelade regeringen att de väljer att skicka lagförslaget till riksdagen för omröstning. Detta trots att Lagrådet gett förslaget stor kritik. Riksdagen valde att rösta för lagändringen.

18 november 2021 gav regeringen Cementa ett tillfälligt tillstånd för fortsatt kalkbrytning till och med 31 december 2022.

Källa: Cementa, Mark- och miljööverdomstolen, regeringen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial