Varan har lagts till i varukorgen
Vätgastankstationer går att använda till frekvensreglering
Teknik 1 jul 2022
vatgastankstation-gar-att-anvanda-vid-frekvensreglering
Vätgastankstationen i Mariestad har varit utgångspunkt i projektet. Foto: Manfred Otterheim
Ett nyligen avslutat projekt har undersökt hur den ekonomiska nyttan hos en vätgastankstation kan optimeras. Ett av resultaten visar att frekvensreglering är fullt möjligt och kan bli den näst största intäktskällan efter drivmedelsförsäljning.

I ett nyligen avslutat projekt har RISE, Research Institutes of Sweden, Mariestads kommun och VänerEnergi undersökt hur det är möjligt att optimera och maximera den ekonomiska potentialen hos en vätgastankstation.

Syftet med projektet har varit att ta fram affärsmodeller för att testa, utvärdera och förstå hur en vätgastankstation kan uppnå sin fulla potential vad gäller drivmedelsförsörjning, nätnytta och restflöden. En av de saker projektet undersökt är om en vätgastankstation kan användas till frekvensreglering.

Utgångspunkt har varit vätgastankstationen i Mariestads kommun som tillverkar vätgas på plats genom solceller, något Byggkoll tidigare uppmärksammat i ett inslag. Tankstationen förser idag bilar med vätgas men eftersom anläggningen också innehåller en bränslecell finns möjlighet för tankstationen att erbjuda nätnytta, exempelvis genom att upprätthålla frekvensstabilitet i elnätet.

Uppskalad simulering

I projektet har man skapat en simulerad version av vätgastankstationen med exempelvis större elektrolysör, vätgaslager, bränslecell och batteri än vad den verkliga tankstationen i Mariestad har idag. Den verkliga tankstationen har en bränslecell som endast är 10 kW medan den simulerade har en bränslecell på 1 MW.

jenny-lindborg Jenny Lindborg

Man har även låtit testa utfallet på fler stationer än en, närmare bestämt 15 stycken. I scenariot finns samtliga tankstationer inom Mariestads tätort och resultatet i projektet studeras utifrån tankstationernas sammanlagda påverkan på regionnätet.

– I den simuleringsmodell vi tagit fram kan man justera indata och sätta upp olika scenarier. Då går det att se hur systemet beter sig och vad som påverkar mest. Det är en möjlighet att utreda många frågetecken som investerare, kommuner och tankstationsleverantörer står inför när de ska besluta om att bygga en station, säger Jenny Lindborg, projektdeltagare från RISE, vid ett seminarium om slutrapporten.

Frekvensreserv i bränslecell och batteri

Den grundläggande förutsättningen för att kunna erbjuda frekvensreserv är att man kan reglera upp eller ned effektanvändningen eller effektproduktionen hos en elektrisk maskin med relativt hög hastighet och precision.

För vätgastankstationen finns det fem sätt att erbjuda frekvensreserv:

 • Elektrolysörens effektanvändning mot elnätet ökas.
 • Elektrolysörens effektanvändning mot elnätet minskas.
 • Bränslecellen aktiveras och ger effekt till elnätet.
 • Batteriets effektanvändning mot elnätet ökas.
 • Batteriet ger effekt till elnätet.

Rapportens analys visar att det teoretiskt sett är möjligt för tankstationen att agera som frekvensreserv genom att delta i stödtjänsten FCR-D (upp) med hjälp av bränslecellen. Det hade även varit tekniskt möjligt att delta i stödtjänsten FFR med hjälp av batteriet. Båda dessa stödtjänster kan erbjudas nästan hela året utan att det borde påverka tankstationens övriga förmåga att leverera vätgas till fordon och effektkapning till det lokala elnätet.

Svårt att beräkna intäkt

axel-nordin-furdos Axel Nordin Fürdös

Intäkten från frekvensregleringen är mycket osäker då den bygger på en marknad med budgivningssystem. I projektet har utgångspunkten varit historiska data och det har gjorts en uppskattning genom att anta att man får betalt enligt medelpriset för FCR-D under perioden 2016-2020.

– Utifrån en sådan uppskattning tror vi att det går att få in ungefär 700 000 kronor per år från FCR-D för en bränslecell på 1 MW, säger Axel Nordin Fürdös, projektdeltagare från RISE, vid ett seminarium.

I rapporten uppskattas frekvensreglering som den mest signifikanta intäktskällan för tankstationen efter drivmedelsförsäljning.

FAKTA Stödtjänster

 • FFR – fast frequency reserv, snabb frekvensreserv.
  Automatisk stödtjänst som hanterar de inledningsvis snabba och djupa frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid låg nivå av rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet.
 • FCR-D (upp) – frequency containment reserve disturbed, frekvenshållningsreserv störd drift uppreglering.
  Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar.
Källa: Energimyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Elproduktion Energi Hållbarhet Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Stödtjänster

 • FFR – fast frequency reserv, snabb frekvensreserv.
  Automatisk stödtjänst som hanterar de inledningsvis snabba och djupa frekvensförändringar som kan uppstå vid fel vid låg nivå av rotationsenergi i det nordiska kraftsystemet.
 • FCR-D (upp) – frequency containment reserve disturbed, frekvenshållningsreserv störd drift uppreglering.
  Automatisk stödtjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar.
Källa: Energimyndigheten