Varan har lagts till i varukorgen
Sveriges första koldioxidneutrala småhus
Hållbarhet 14 jul 2022
VillaZero är ett koldioxidneutralt hus.
VillaZero är Sveriges första NollCO2-märkta småhus och har inspirerat till en ny serie klimatsmarta hus. Foto: VillaZero
VillaZero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo arkitekter Dalarna och Structor Byggteknik Dalarna drivit tillsammans. På tio år ska villan betala av sin koldioxidskuld.

Idén till projektet väcktes på en tågresa från ett studiebesök i Småland på väg hem till Borlänge. Fiskarhedenvillan, Mondo arkitekter Dalarna och Structor Byggteknik Dalarna fyllde tågvagnen med post it-lappar och projektet med Sveriges första NollCO2-certifierade hus växte fram.

gabriella-hagman-200x250 Gabriella Hagman, Mondo arkitekter Dalarna.

− Vi fick tips av en rådgivare som jobbar med att kartlägga företag med gemensamma ambitioner att vi hade samma tankar och idéer om hållbarhet, så vi bokade in ett möte där vi konstaterade att vi alla drömde om att bygga koldioxidneutralt och vill jobba för en jämställd byggbransch, säger Gabriella Hagman, vd på Mondo arkitekter Dalarna.

Ett av fokusområdena i projektet var koldioxidneutralt byggande och för att kunna uppnå det behövde man kartlägga alla materials koldioxidpåverkan och sedan välja dem med minst koldioxidavtryck. Av den anledningen består villan till stora delar av trä, i både yttertak, isolering, väggar och grund. Grunden är byggd precis som en betongplatta på mark, men betongen är utbytt till korslimmat trä.

− Det har varit svårt att hitta material som har verifierbara data på sin klimatpåverkan, så det har varit ett litet detektivarbete att hitta hållbara produkter som har hunnit med att göra de beräkningarna, säger Gabriella Hagman.

Mäta påverkan

Hela produktionskedjans CO2-påverkan, från råvara till slutanvändning, mättes.

− Allt från att man utvinner råvaran, till att man skapar en produkt, bygger med den och använder den under hela dess livslängd ska räknas in, så det är en väldigt lång period materialet påverkar. Men det är under produktion som det har störst klimatpåverkan, säger Gabriella.

I NollCO2-certifieringens systemram har man 50 år på sig att betala tillbaka skulden. Men VillaZero betalar tillbaka sin skuld inom tio år.

Hållbart för framtiden

helena-tallberg200x250 Helena Tallberg, Fiskarhedenvillan.

Projektet syftar också till att lära sig att bygga för en hållbar framtid. Helena Tallberg är VillaZeros projektledare och hon säger att de lärt sig mycket:

− Produkter som tillverkas i Sverige räknas som mer hållbara än produkter som tillverkas i länder där själva fabriken har en elektricitet med ett ursprung från till exempel kolkraft, smutsig el. I Sverige har fabrikerna ofta ren el, och det är det som gör stora delar av skillnaden. Det är inte transporten av ett material utan det är hur ett material tillverkas. Det är ett exempel på saker vi lärde oss i början. Och allt det är sammankopplat och finns i varje produkts miljövarudeklarationer – EPD:er –environmental product declaration.

Kvinnligt bygglag

Ett annat fokusområde i projektet var den sociala hållbarheten. Man ville lyfta att byggbranschen är den minst jämställda branschen i Sverige och med hjälp av projektet kunna locka in fler kvinnor. Därför valde man att ha ett kvinnligt bygglag. Något som visade sig bli en utmaning.

− Det var väldigt svårt att hitta kvinnor. Det är helt galet. Vi pratar om ett hus, en villa, så det är inte många från varje skrå. Det är en elektriker, två målare, fyra snickare, en plåtslagare och så vidare. Och det har varit svårt att hitta dem. Det säger en hel del om hur vår bransch ser ut. Till slut fick vi ändå ihop det tack vare vår byggentreprenör ByggPartner, säger Gabriella Hagman.

Men Gabriella tycker att projektet har varit roligt, trots sina utmaningar. Hon hoppas att deras hållbarhetstänk ska smitta av sig på andra.

− Vi vet att för att få in fler kvinnor i branschen så måste vi ha fler förebilder. Och nu har vi fått möjlighet att visa upp dem med VillaZero. Och vi hoppas att det ska påverka fler unga kvinnor att söka sig till byggbranschen.

Projektet blir bostad

I slutet av april i år blev VillaZero inflyttningsbar och nycklarna överlämnades till den första ägaren av Sveriges första koldioxidneutrala hus. In flyttade Gunnar Jönsson, vd på Fiskarhedenvillan. Och det finns en tanke med att det är just han som bor där.

− Vi har många nya materialslag, till exempel trägrunden och trätaket, och vi mäter fortfarande och kommer göra det i flera år framöver. Vi vill se hur det är med fukt och hur det här materialet håller över tid. Så vi kommer vara där och testa saker, fastän projektet nu är slut, säger Helena Tallberg.

Inspirerade till husserie

De samlade erfarenheterna från VillaZero ledde till att Fiskarhedenvillan tog fram husserien Atmosfär. Åtta villor som alla har mindre koldioxidpåverkan än deras vanliga hus.

− De är nu lanserade så det går att köpa hus som har 15 procent lägre klimatavtryck än våra normala hus. Och de är då inspirerade av alla de lärdomar vi fick från VillaZero. Atmosfär är inte NollCO2-certifierad eller Svanencertifierad, men den är inspirerad av VillaZero, säger Helena Tallberg.

Det de har tagit med sig in i projektet Atmosfär är bland annat isoleringsmetoden. Husen har också solsceller, tjockare väggar med liknande väggkonstruktion som i VillaZero. Det för att minska energiåtgången.

SUMMERING VillaZero

Initiativtagare till den koldioxidneutrala VillaZero är Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo arkitekter Dalarna. Tillsammans vill de lyfta hållbarhetsfrågan i byggbranschen, både vad det gäller ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. För projektet togs därför fram ett bygglag bestående av kvinnor.

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Arbetsmiljö Arkitektur Bostäder Energi Jämställdhet och mångfald
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

SUMMERING VillaZero

Initiativtagare till den koldioxidneutrala VillaZero är Fiskarhedenvillan, Structor Byggteknik Dalarna och Mondo arkitekter Dalarna. Tillsammans vill de lyfta hållbarhetsfrågan i byggbranschen, både vad det gäller ekologisk hållbarhet och social hållbarhet. För projektet togs därför fram ett bygglag bestående av kvinnor.