Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad checklista för bra arbetsmiljö på bygget
Arbetsmiljö 27 jan 2022
byggarbetsplats_arbetsmiljoverket_checklista_2
Den omgjorda checklistan ger stöd för att förebygga arbetsmiljörisker på ett systematiskt sätt. Foto: Michael Folmer/Mostphotos och Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverket har uppdaterat sin checklista för en bra arbetsmiljö. Den ger stöd till bland annat byggherrar och entreprenörer vid planering och projektering.

Den nya checklistan ”Planera, projektera och samordna för en bra arbetsmiljö” ersätter den tidigare publikationen ”Checklista för projekteringsansvar”. Skriften ska fungera som ett vägledande stöd för beställare, uppdragstagare, projektörer, Bas-P, Bas-U och entreprenörer.

I checklistan finns flera perspektiv i arbetsmiljöarbetet. Den innehåller tre delar och alla vänder sig till de med arbetsmiljöansvar.

Tanken är att den nya checklistan ska användas tillsammans med en broschyr som Arbetsmiljöverket publicerade under 2020. Det är ”Minska riskerna redan i planeringen och projekteringen – gör rätt redan i planeringen och projekteringen”, som innehåller råd och resonemang samt en genomgång av vem som ansvarar för vad.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial