Varan har lagts till i varukorgen

TV: Ny handbok för känd projektstyrningsmetod

Ekonomi 18 jan 2022

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Den nya handboken djupdyker i projektstyrningsmetoden Successivprincipen. Foto: Manfred Otterheim
Successivprincipen är en metod för projektstyrning som används för att styra såväl tid som kostnad i ett projekt. Nu har det kommit en ny handbok för metoden.

I Successivprincipen – en handbok presenterar författarna Thomas Lillskogen och Henrik Erdalen bland annat metodens teori, det resultat som en osäkerhetsanalys ger och hur en kostnads- respektive tidsanalys genomförs.

Vidare beskrivs en förenklad tillämpning av metoden. Exempel ges på hur metoden kan användas i projektprocessen för att hantera osäkerheter och som beslutsstöd. Avslutningsvis ges en redogörelse av erfarenheter av metoden och en exempelsamling från genomförda projekt och deras resultat.

– Projekt blir mer och mer komplexa. Traditionella kalkyler och tidplaner är exakta men fångar inte komplexiteten och den osäkerhet som projekten orsakar. Det gör däremot Successivprincipen, som också ger ett underlag för att på ett proaktivt sätt minimera överraskningar i projekten, säger författarna som berättar mer i detta tv-inslag.

OM Successivprincipens syfte är att

  • Identifiera och värdera projektets osäkerheter.
  • Synliggöra förhållandet mellan kostnad och/eller
    genomförandetid och sannolikhet (den så kallade S-kurvan).
  • Få en gemensam bild av projektets omfattning och dess osäkerheter.
  • Ta fram en handlingsplan att använda för den fortsatta kostnads- och
    tidsstyrningen i projektet.
Källa: Boken Successivprincipen
Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Kompetens Produktion Upphandling
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter