Varan har lagts till i varukorgen

Tuffa utmaningar när fler tak blir platta

Konstruktion 31 jan 2022
takterrass
Anders Carlsson Jürke har varit projektledare för den nya studien där takterrasser står i fokus. Foto: Anders Carlsson Jürke/Skanska
Allt fler väljer att bygga takterrasser. Trenden väcker frågor kring både hållbarhet och fuktsäkerhet. En ny studie reder ut vad som gäller.

Takterrasser och gröna tak blir allt vanligare i nyproduktion av hus. Detta skapar utmaningar. Platta tak, terrasser och gårdsbjälklag hör nämligen till de byggdelar där det förekommer flest skador i byggnader.

Kraven på vattentäthet och vattenavledning är mycket höga i dessa tak. Därutöver är det idag nödvändigt att använda material med låg klimatpåverkan, vilket i värsta fall kan öka osäkerheten kring utförande.

Fokus på risker

Anders Carlsson Jürke är uppdragsledare inom konstruktion och byggfysik på Skanska. Han har lett studien ”Framtidens takterrasser och gröna tak” med inriktning på kvalitet, klimatbelastning och arbetsmiljö.

Projektet har till stor del haft fokus på vilka risker som branschen bör vara vaksam på inför framtiden.

– Vi kom bland annat fram till att minskning av vissa typer av klister kan vara bra för miljö och arbetsmiljö, men det kan också betyda att kvaliteten sjunker i vissa fall. Därför är det förstås även i fortsättningen viktigt att tänka igenom vilka material man använder och hur man använder dem, säger Anders Carlsson Jürke.

Använd etablerade principer

Uppfattningen i projektet är att byggandet bör utgå från etablerade principer och utifrån detta göra materialval och stegvis arbeta mot mer hållbara lösningar. Att i efterhand behöva ta hand om inträngande vatten ger inga klimatvinster.

– I ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att satsa på kvalitet och noggrannhet eftersom en eventuell fuktskada och åtgärder av den även påverkar miljön negativt.

Projektering och utförande

Det har inte gått att peka på någon särskild typ av takterrass eller konstruktion som sticker ut. Enligt rapporten är det snarare projektering och utförande som till största del påverkar det färdiga resultatet.

Därför är detaljprojektering för tätskikten avgörande. Samma sak gäller i fråga om behandling av tätskikt under byggtiden om det ska gå att undvika mekaniska skador innan överbyggnaden kommit på plats.

Vad det gäller klimatbelastningen är det isolerval som har störst betydelse. Även själva tätskiktet och infästningsmetoder är viktigt för de aktuella värdena, enligt studien. Som i de flesta fall kan klimatbelastningen sänkas genom att använda återbrukade material i den mån det går.

Risker i arbetsmiljön

När det kommer till frågan om arbetsmiljörisker lyfter studien sådant som fall från hög höjd, luftföroreningar och förslitningsskador. Även brännskador förekommer. I dessa fall handlar det ofta om heta arbeten och framför allt moment med asfaltsgryta.

För att minska brännskadorna föreslår rapportens författare att använda mindre varmasfalt. Detta är dock något som måste bedömas från fall till fall eftersom varmasfalten är en beprövad lösning som används i många tak idag.

Studien har genomförts med stöd av en referensgrupp bestående av representanter från sektorn. Svenska byggbranschens utvecklingsfond, SBUF, har stått för finansieringen.

FAKTA Framgångsfaktorer för takterrasser

  • Att tidigt ta fram en tydlig plan för hur takterrassen ska användas både under produktion och i driftskede.
  • Att tidigt utreda vilka avvattningslösningar som är aktuella och möjliga.
  • Beakta vilka ytor som finns under takterrassens placering och undersöka om detta ställer några speciella krav på uppbyggnad eller arbetsmoment.
  • Se till att ha tydliga gränsdragningar för utförandet så att inget lämnas ogjort.
  • Rätt utbildning, kunskap och utrustning vid varje enskild del av montaget.
Källa: Rapporten ”Framtidens takterrasser och gröna tak”
Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Arbetsmiljö Hållbarhet
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Framgångsfaktorer för takterrasser

  • Att tidigt ta fram en tydlig plan för hur takterrassen ska användas både under produktion och i driftskede.
  • Att tidigt utreda vilka avvattningslösningar som är aktuella och möjliga.
  • Beakta vilka ytor som finns under takterrassens placering och undersöka om detta ställer några speciella krav på uppbyggnad eller arbetsmoment.
  • Se till att ha tydliga gränsdragningar för utförandet så att inget lämnas ogjort.
  • Rätt utbildning, kunskap och utrustning vid varje enskild del av montaget.
Källa: Rapporten ”Framtidens takterrasser och gröna tak”