Varan har lagts till i varukorgen
Testprojekt tar fram kortare ledtider för elnät
Eldistribution 26 jan 2022
det-svenska-elatet
De fem olika testprojekten ska befinna sig i olika faser av tillståndsprocessen. Foto: Mostphotos
Arbetet med att korta ledtiderna för utbyggnad av elnäten fortskrider. Fem projekt som ska utveckla nya arbetssätt håller på att väljas ut.

I september 2021 fick Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt för hanteringen av de tillstånd som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet.

Nu finns två projektledare på plats och arbetet med att välja ut de nätutvecklingsprojekt som ska hanteras inom ramen för uppdraget, har startat. Såväl regionnätsföretag som Svenska kraftnät har nominerat ett antal nätsutvecklingsprojekt och fler nomineringar än vad som ryms inom projektet har kommit in.

Projektledarna siktar på att välja ut fem stycken och vara klara med det senast i skiftet januari/februari 2022.

– I de utvalda projekten kommer vi sedan att testa nya arbetssätt för att försöka korta ledtiderna. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi ska komma fram till något som ger nytta på lång sikt för den fortsatta elnätsutbyggnaden i Sverige, säger en av projektledarna Albin Carlén, i ett pressmeddelande.

Urvalskriterier

I valet av projekt gäller vissa urvalskriterier, exempelvis ska de ha potential att bidra till klimat- och samhällsnytta, Sveriges framtida konkurrenskraft och till att förebygga uppkomst av regional och lokal effektbrist. Projekten ska också befinna sig i olika faser av tillståndsprocessen.

Energimarknadsinspektionen kommer på sin hemsida att informera om vilka projekt som väljs ut. Urvalet sker i samarbete med länsstyrelserna och Lantmäteriet.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Infrastruktur
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter