Varan har lagts till i varukorgen

Så kan transporterna bli elektriska

Eldistribution 14 jan 2022
ellastbil
Lastbilstillverkarna lanserar löpande nya elektrifierade modeller. Laddinfrastrukturen behöver dock byggas ut om de nationella miljömålen ska nås. Foto: Scania
Elektrifiering är en central pusselbit på vägen mot fossilfria tunga transporter. I en sammanställning konstaterar organisationen Power Circle att det behövs 1 200 publika laddpunkter för att täcka transporternas behov.

De tuffa svenska miljömålen säger att utsläppen från inrikes transporter ska ha minskat med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010. Tunga transporter står idag för cirka 30 procent av de totala utsläppen från inrikes vägtransport i Sverige.

Med det modellutbud som finns på marknaden för lastbilar är det redan idag möjligt att elektrifiera en stor del av lastbilstransporterna. Men för att komma dit behöver laddinfrastrukturen vid depåer, logistikcentraler, hamnar och längs de stora vägarna byggas ut, konstaterar elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle.

Aktuell sammanställning

I ett faktablad har Power Circle samlat information kring elektrifiering och laddning av tunga transporter. I sammanställningen tittar man på vad som finns och vad som behövs, vilka som arbetar med frågan och hur laddmöjligheter skapas på ett lönsamt sätt.

Enligt Power Circle kommer det att behövas 1 200 publika och semipublika laddpunkter i Sverige med hög effekt år 2030 för att tillgodose behoven hos tunga elektriska lastbilar.

Mest korta sträckor

De elektrifierade lastbilar som används mest är lastbilar för kortare dagliga körsträckor, som sophämtning och distribution i städer. För stadsdistribution kan depåladdning där lastbilarna står parkerade under natten täcka hela dagsbehovet av energi. Effekten i dessa laddare ligger på 22-50 kW.

För regional distribution kan depåladdning räcka långt men kan behöva kompletteras av semipublik laddning vid platser för av- och omlastning. Ungefär 15 procent av laddningen förväntas ske här och vid effekter från 150 kW.

Utmaningen är lastbilsdistribution över längre sträckor. För fjärrtransporter blir publik laddning kritiskt. Här förväntas cirka 5 procent av laddningen ske och vid mycket högre effekter, från 350 kW och uppåt.

– Fokus de närmaste åren bör ligga på utbyggnad av depå̊- och semipublik laddning inom regioner. Dessa laddstationer kan sedan skalas upp och kompletteras med publik laddning för att sammanlänka regioner och så småningom möjliggöra elektriska fjärrtransporter, säger Johanna Barr, expert på Power Circle, i ett pressmeddelande.

Långsiktiga åtaganden

I sammanställningen från Power Circle lyfter man även fram att elektrifieringen av tunga transporter innebär ett snabbt lärande hos alla inblandade aktörer och gemensamma långsiktiga åtaganden mellan fordonstillverkare, laddinfrastrukturaktörer, transportörer, transportköpare, elnätsbolag, kommuner och regioner.

Detta för att minska risker och skapa förståelse för vad omställningen kräver.

FAKTA Publik och semipublik laddning

En publik laddstation står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel:

  • utmed landsvägar
  • i parkeringshus
  • vid köpcentrum
  • vid infartsparkeringar
  • vid resecentrum.

Semipublik laddning för yrkesfordon syftar på att laddarna kan användas av flera olika transportörer som har tillgång till laddstationen.

Källa: Energimyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Hållbarhet Infrastruktur Miljö
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Publik och semipublik laddning

En publik laddstation står placerad där vem som helst kan ladda bilen, till exempel:

  • utmed landsvägar
  • i parkeringshus
  • vid köpcentrum
  • vid infartsparkeringar
  • vid resecentrum.

Semipublik laddning för yrkesfordon syftar på att laddarna kan användas av flera olika transportörer som har tillgång till laddstationen.

Källa: Energimyndigheten