Varan har lagts till i varukorgen

Nyttorna med energieffektivisering

huvudbild_bostader-fastigheter
Energieffektiviseringsåtgärder i byggnader är viktigt för att nå Sveriges klimat- och energimål. Foto: Mostphotos
Energieffektiviseringsföretagen, EEF, har tagit fram tips som kan hjälpa bland andra fastighetschefer att beskriva och tydliggöra nyttorna med energieffektivisering i projekt.

EEF lyfter problemet med att många tjänstemän i kommuner har svårt att få igenom sina idéer om energieffektivisering i högre instanser. Det är vanligt att goda initiativ fastnar i politiska beslutsprocesser.

Samtidigt är en effektivare energianvändning i byggnader centralt för att klara Sveriges klimat- och energimål. Därför har EEF tagit fram tio kostnadsfria tips om hur fastighetschefer, driftschefer och energiexperter kan beskriva projekt för att tydliggöra nyttorna med energieffektivisering för beslutsfattare.

Många beslutsfattare saknar djupare kunskaper om energi och energieffektivisering. Om beslutsfattare får tydlig information som de kan ta till sig kan det hjälpa dem att ge klartecken för och medel till fler projekt.

Koppling till kommunens mål

Tipsen från EEF är konkreta. De handlar till exempel om att det kan vara bra att tänka på att koppla projektets mål till kommunens och politikernas uppsatta mål för energianvändningen och klimatpåverkan.

Ytterligare ett exempel är att tänka på att inte glömma bort att också beskriva vilka mervärden projektet leder till. Energieffektivisering kan till exempel bidra till bättre inomhusmiljö och ge nöjdare hyresgäster. Även lokala arbetstillfällen kan skapas och bostadsområden kan bli mer attraktiva. 

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter