Varan har lagts till i varukorgen
Nytt kompetenscentrum för solelforskning
Energi 21 jan 2022
solelforskning
Kompetenscentrumet SOLVE kommer att verka för att solel får ett brett genomslag i Sverige. Foto: Svensk Solenergi
Solelforskningscentrum i Sverige, SOLVE, är ett av elva kompetenscentrum som tilldelats stöd från Energimyndigheten under en femårsperiod.

Branschföreningen Svensk Solenergi har tillsammans med andra aktörer i branschen under flera år verkat för att få till ett kompetenscentrum för solenergiforskning i Sverige och nu har det burit frukt. Energimyndigheten beviljade i slutet av 2021 36,5 miljoner till Solelforskningscentrum i Sverige, SOLVE.

Enligt Svensk Solenergi är centrets vision att ge solelen ett brett genomslag i Sverige genom smart och genomtänkt integration av solel i städer, på mark och i energisystemet, för att bidra till hållbarhetsmålen. Centret avser också ha en tydlig roll för svenska företag i expansionen av solel både i Sverige och internationellt.

De främsta aktörerna bakom SOLVE är Uppsala Universitet, Sveriges lantbruksuniversitetet, Research Institutes of Sweden AB, RISE, Högskolan Dalarna, Mälardalens högskola och Karlstads universitet.

Kompetenscentrum

Syftet med kompetenscentrummodellen är att stärka samarbetet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och på så vis bygga upp och tillgängliggöra både kunskap av högsta kvalitet och kompetens för samhällets omställning till ett hållbart energisystem.

Stort intresse

Under 2020 och 2021 genomförde Energimyndigheten en utlysning om Kompetenscentrum för ett hållbart energisystem. Intresset för utlysningen var stort. Totalt lämnades 29 ansökningar in. Energimyndigheten beslutade i december 2021 om stöd till 11 av centrumen om ett totalt belopp av 594 miljoner kronor fördelat över 5 år.

FAKTA Beviljade kompetenscentrum 2021

 • Biogas Solutions Research Center – vetenskap för att realisera biogaslösningarnas hållbarhetspotential
 • Svenskt elektromobilitetscentrum
 • Svenskt centrum för el-energilagring och balansering
 • Teknologier och innovationer för en framtida hållbar vätgasekonomi
 • Svenskt centrum för hållbar vattenkraft
 • ANItA Akademiskt-industriellt kärntekniskt initiativ för att uppnå en framtida hållbar energiförsörjning
 • Kompetenscentrum för hållbara turbinbränslen för luftfart och kraftproduktion (CESTAP)
 • Lövkompetenscentrum – Hållbar skog, material och energi
 • RESILIENTa Energisystem Kompetenscentrum
 • Kompetenscentrum katalys
 • SOLVE: Solelforskningscentrum Sverige
Källa: Energimyndigheten
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Forskning Hållbarhet
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial